Mijn leverancier komt zijn afspraken niet na, wat kan ik doen?

Mijn leverancier komt zijn afspraken niet na, wat kan ik doen?

De leverancier waar je altijd je goederen bestelt is zijn verplichtingen niet nagekomen. Je krijgt niet de juiste spullen geleverd, slechts een deel van de bestelling of hij mist de levering volledig. Dit is natuurlijk erg vervelend en zorgt ervoor dat je binnen je eigen werkzaamheden vertragingen of zelfs schade oploopt. Welke stappen je kunt ondernemen en waar je op moet letten, leggen we je uit in dit blog.

Gemaakte afspraken

Belangrijk is om altijd eerst de gemaakte afspraken te controleren. Wat staat er in de gesloten overeenkomst en welke algemene voorwaarden zijn er van toepassing? Vaak is er een leveringstermijn afgesproken. Wanneer je navraag gaat doen bij de leverancier, kunnen ze je hier eenvoudig naar verwijzen. Controleer of er bepalingen zijn waar de leverancier zich achter kan verschuilen, of welke stappen er volgens de algemene voorwaarden van je verwacht worden als je aanspraak wilt maken op nakoming of een schadevergoeding. Zo weet je wat je kan aanhalen als je het gesprek aangaat.

Neem contact op met de leverancier en geef daarbij duidelijk aan wat je verwacht. Wil je alsnog geleverd krijgen of niet? Kijk eerst of je samen duidelijke afspraken kunt maken en leg deze vast op papier.

Ingebrekestelling

Wat als de leverancier niet thuis geeft? Of als hij weigert om aanvullende afspraken te maken? Dan kun je formele stappen ondernemen. Dit doe je door schriftelijk te laten weten dat de gemaakte afspraken niet of niet juist zijn nagekomen. Dit heet een ingebrekestelling. Beschrijf daarbij duidelijk waar niet aan is voldaan. Geef tevens aan wat je nu verwacht: nakoming van de reeds gemaakte afspraken of herstel/vervanging van de gebreken. Tot slot geef je een redelijke termijn voor de nakoming of oplossing van de problemen. Welke termijn redelijk is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Zorg in ieder geval dat er ook echt een mogelijkheid is om het op te lossen. 

Een ingebrekestelling is niet altijd vereist. Soms laat de leverancier al weten dat hij de gemaakte afspraken niet na kan of wil komen. Een ingebrekestelling is dan overbodig. Ook als er sprake is van een onrechtmatige daad, is een ingebrekestelling niet nodig om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding.

Verzuim noodzakelijk?

Komt de leverancier ook na de ingebrekestelling zijn verplichtingen niet na, dan is er sprake van zogenoemd verzuim. Wanneer iemand in verzuim is, kan er gekeken worden naar de vervolgstappen. Omdat je graag verder wilt en niet kunt wachten op nakoming, die waarschijnlijk ook nooit gaat volgen, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding kan gepaard gaan met een schadevergoeding. 

Wil je ontbinden zonder dat er sprake is van verzuim? Dit kan vervelende gevolgen hebben. De wet schrijft namelijk voor dat er pas ontbonden mag worden wanneer er sprake is van verzuim. Is de wederpartij niet in verzuim en ontbind je toch? Dan kun je zelf schadeplichtig worden naar de leverancier. Het volgen van de juiste stappen is dan ook van groot belang.

Wil je een overeenkomst ontbinden? Of ben je zelf in verzuim en wil je weten wat je nu kunt doen? Neem contact met ons op zodat wij de situatie voor je kunnen beoordelen en de vervolgstappen kunnen afstemmen.