De Verzoekschriftprocedure

In het civiele recht kunnen zaken met een dagvaarding of een verzoekschrift worden ingeleid. Verzoekschriftprocedures betreffen over het algemeen het personen- en familierecht (bv. echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen), het faillissementsrecht en het beslagrecht. Ook de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer is een verzoekschriftprocedure.

Een verzoekschriftprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. In een verzoekschrift vermeldt de verzoekende partij wat hij verzoekt, van wie hij het verzoekt en waarom (de onderbouwing). Ook de juridische gronden waarop de eiser zijn verzoek baseert worden in het verzoekschrift opgenomen.

Het is heel belangrijk dat het verzoekschrift juridisch inhoudelijk goed is en dat uw verzoek helder, juridisch correct en formeel juist wordt ingediend.

Nadat het verzoek is ingediend kan de verwerende partij in veel gevallen een verweer indienen. Zo’n verweer wordt een verweerschrift genoemd. Zo’n verweerschrift kan ook eigen verzoeken (tegenverzoeken) van de verwerende partij bevatten. In die gevallen mag de verzoekende partij weer reageren op de bij verweerschrift ingediende tegenverzoeken.

Na deze schriftelijke ronde volgt meestal een zitting waarbij partijen aanwezig zijn (met hun advocaten). Tijdens deze zitting kan de rechter nadere vragen stellen en kunnen partijen hun standpunten mondeling toelichten. Soms wordt deze procedure ook aangegrepen om te kijken of er een schikking mogelijk is. Na deze zitting volgt een (tussen)beschikking of krijgen partijen de gelegenheid om in een tweede ronde schriftelijk op elkaars standpunten te reageren. Een verzoekschriftprocedure eindigt met een beschikking.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul het contactformulier* op deze pagina in;
E-mail* naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl;
Bel ons op 020-4713718

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken

Voor vragen kunt u terecht bij:

Sharmaine RaalteAdvocaat020-4713718
Britt KlousJurist020-4713718
Mukesh KumarAdvocaat020-4713718
Afra RateringAdvocaat020 - 471 37 18
Barry VloeijberghsAdvocaat020-4713718
Eline van VelthovenAdvocaat020-4713718
Charlotte UrlusAdvocaat020-4713718
Puk BirnieAdvocaat020-4713718
advocaat amsterdam
Marie Louise Neuteboom – Van AsseltAdvocaat020-4713718
advocaat amsterdam
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23