blogposts

Wij delen onze kennis en ervaring graag met u!

De advocaten en juristen van Van der Kooij Besters Advocaten publiceren regelmatig nieuwe blogberichten over actuele (juridische) onderwerpen. U kunt deze berichten vinden op onze website en sociale media.

Ga naar onze blog
02-04-2021

Het meegeven van kleding bij een omgangsregeling

In de praktijk ontstaan er vaak discussies over de uitvoering van de omgangsregeling en de hoogte van de te betalen kinderalimentatie, maar ook zijn er veel discussies over de kleding van de kinderen en hoe hier mee om dient te worden gegaan bij de uitvoering van een omgangsregeling. Er is geen wettelijke verplichting waaruit volgt […]

31-03-2021

HOORRECHT VAN MINDERJARIGE KINDEREN

In gerechtelijke procedures die betrekking hebben op minderjarige kinderen, zoals procedures ter zake het gezag over hen of de omgang met hen, kunnen de minderjarigen door de rechter worden gehoord. Vooralsnog is de rechter verplicht om kinderen van zestien respectievelijk twaalf jaar of ouder de gelegenheid te bieden om hun mening kenbaar te maken, alvorens […]

15-03-2021

EINDE HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD BIJ WOONRUIMTE

Een huurovereenkomst voor de duur van twee respectievelijk vijf jaar eindigt aan het einde van de bepaalde tijd, mits de verhuurder de huurder tijdig schriftelijke informeert. De verhuurder dient de huurder niet eerder dan drie maanden en uiterlijk een maand voorafgaand aan het verstrijken van de bepaalde tijd, schriftelijk te informeren over de dag waarop […]

19-02-2021

Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie

Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat kinderen de achternaam van beide ouders dragen is op 8 februari 2021 in internetconsultatie gegaan. Via internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van nieuwe wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken.   Het naamrecht van 1811 – 1998 De achternaam van de juridische vader Sinds […]

14-01-2021

(GEEN) VERDELING VAN EEN SCHENKING BIJ ECHTSCHEIDING

Voor het antwoord op de vraag of een door u of uw ex-partner ontvangen schenking dient te worden verdeeld bij de echtscheiding, is bepalend of (1) u voor of na 1 januari 2018 bent gehuwd, (2) u bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en (3) of de schenking heeft plaatsgevonden onder een in- of uitsluitingsclausule.   […]

Ons team

Medewerkers

Vincent Besters

"Vincent Besters is advocaat en partner bij Van der Kooij Besters Advocaten. Hij staat vooral ondernemers bij en behandelt voornamelijk zaken op het gebied van ondernemingsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en vastgoedrecht. Cliënten vinden in Vincent een bevlogen en daadkrachtige (proces)advocaat en dealmaker die ten koste van alles wil winnen en absoluut niet tegen zijn verlies kan. […]"

Bekijken
Jan Paul van der Kooij

"Jan Paul van der Kooij is advocaat en partner bij Van der Kooij Besters Advocaten. Hij is advocaat sinds 1998 en staat sindsdien zowel ondernemers als particulieren bij op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, incasso’s en personen- en familierecht. Jan Paul is een zeer ervaren procesrecht advocaat met meer dan 20 jaar ervaring in het […]"

Bekijken
Charlotte Houben

"Charlotte Houben is sinds 2015 werkzaam als advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten. Charlotte studeerde Nederlands recht aan Tilburg University, waar zij afstudeerde op het gebied van het personen- en familierecht. Vanwege haar brede interesse behandelt Charlotte zaken op diverse gebieden, waaronder het familierecht, het strafrecht en het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Charlotte heeft veel ervaring met […]"

Bekijken
Celeste Bekkers

"Als juridisch secretaresse ondersteunt Celeste de advocaten en juristen van Van der Kooij Besters Advocaten. Zij is samen met Julie Borer verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen kantoor. Als u ons belt is de kans groot dat u Celeste aan de lijn krijgt.  Daarnaast is Celeste verantwoordelijk voor ons debiteurenbeheer."

Bekijken
Rosalie van Rooijen

"Rosalie van Rooijen is advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten. Rosalie studeerde zowel Nederlands recht als notarieel recht aan de Universiteit Utrecht, waar zij afstudeerde op het gebied van het vastgoed- en bestuursrecht, ondernemingsrecht en familie(vermogens)recht. Vanwege haar brede interesse in verschillende civiel- en bestuursrechtelijke rechtsgebieden heeft Rosalie binnen verschillende vakgebieden praktijkervaring opgedaan. Zo […]"

Bekijken
Jolene Groenestijn

"Jolene Groenestijn is advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten. Jolene is sinds juli 2019 werkzaam bij Van der Kooij Besters Advocaten. Zij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Kopenhagen. Zij is afgestudeerd met het accent op het familie- en jeugdrecht. Jolene is daarom vooral op […]"

Bekijken
Roy van Wolferen

"Roy van Wolferen is een doortastende en enthousiaste advocaat. In 2012 studeerde hij af en werd hij beëdigd. Voorheen lag zijn focus op het arbeidsrecht en insolventierecht. Hij werd door de rechtbank in diverse faillissementen benoemd tot curator. Daarnaast adviseerde Roy ondernemers in zwaar weer om weer een gezond ondernemingsklimaat te realiseren. Roy is zich […]"

Bekijken
Marie Louise Neuteboom – Van Asselt

"Marie Louise Neuteboom – van Asselt is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en MfN geregistreerd mediator. Zij heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht in de breedste zin van het woord. In deze zaken treedt zij op als mediator. Daarnaast is Marie Louise ook erfrechtspecialist en heeft zij de erfrecht […]"

Bekijken
Nicole Reijnen

"Mr. Nicole Reijnen is advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten. Nicole is in 2018 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (master privaatrecht) en heeft sindsdien bij diverse grote en kleine advocatenkantoren gewerkt en ervaring opgedaan. Nicole houdt zich bezig met het Personen- en Familierecht, Contractenrecht en het Vastgoedrecht. Cliënten van Nicole kunnen rekenen op […]"

Bekijken
Puk Birnie

"Mr. Puk Birnie is advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten. Zij heeft haar bachelor rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en haar Master aan de Universiteit Leiden. Zij is afgestudeerd met het accent op het familie- en jeugdrecht. Puk is daarom vooral op het gebied van het personen- en familierecht werkzaam. Daarnaast […]"

Bekijken
Anna Berndes

"Mr. Anna Berndes is juridisch medewerker bij Van der Kooij Besters Advocaten.Zij behandelt zaken op het gebied van Contractenrecht, Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht. Anna heeft haar bachelor gevolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarna ze de master Commerciële Rechtspraktijk heeft gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij wordt door anderen omschreven als een bevlogen persoon […]"

Bekijken
Charlotte Urlus

"Charlotte Urlus is juridisch medewerker bij van der Kooij Besters Advocaten. Charlotte heeft haar bachelor en de master Privaatrecht gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij wordt door andere omschreven als een leergierig en ijverig persoon en maakt indruk met haar betrokkenheid en overtuigingskracht."

Bekijken