- 27-06-2024

De inspanningsverplichting binnen een overeenkomst

Veel overeenkomsten zijn duidelijk in de gemaakte afspraken. Er is bijvoorbeeld sprake van de aankoop van een televisie bij betaling van een bedrag van € 450,-. Maar soms zijn afspraken niet zo eenvoudig vast te leggen. Denk daarbij aan onze dienstverlening. Onze advocaten zijn bereid om een zaak aan te nemen, maar kunnen daarbij niet garanderen dat de uitkomst exact zal zijn zoals jij wenst. Daar doen we uiteraard wel ons uiterste best voor. Een dergelijke afspraak heet dan ook toepasselijk een inspanningsverplichting. Welke afspraken hierbij gelden en wat je kunt doen als je het vermoeden hebt dat de wederpartij zijn best niet heeft gedaan, leggen we je in deze blog graag uit.

Inspannings- of resultaatverplichting

Als je een overeenkomst sluit dan wil je ook dat deze nagekomen wordt. Maar wanneer wordt er voldaan aan de verplichtingen uit een overeenkomst? Bij beoordeling hiervan wordt gekeken of er sprake is van een inspannings- of resultaatverplichting.

Bij een inspanningsverplichting verplicht de contractspartij zich in te zetten om een bepaald resultaat te behalen, zonder dat dit resultaat gegarandeerd kan worden. De resultaatverplichting is een duidelijk omschreven prestatie welke op een overeengekomen moment geleverd moet worden. Ook zal duidelijk zijn wanneer er niet aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. 

De meest voorkomende overeenkomsten met een inspanningsverplichting zijn te vinden in de zogenaamde overeenkomsten van opdracht. Denk hierbij aan een gesloten overeenkomst met een adviseur of dienstverlener. Een makelaar zal zijn best doen om jouw huis voor de beste prijs te verkopen, maar kan dat niet garanderen, of de arts die een operatie uitvoert, kan niet garanderen dat de operatie ook slaagt. Zij doen hun best om het gewenste resultaat te behalen.

Bij een resultaatverplichting is het resultaat vooraf voldoende duidelijk. Denk hierbij aan de afspraak over de levering van een specifiek product binnen een bepaalde termijn. Wordt het product niet of niet tijdig geleverd, dat is het resultaat uit de overeenkomst niet behaald. Het is meetbaar en duidelijk waar je de wederpartij op aan kunt spreken. Vooral de koop-, huur/verhuurovereenkomsten bevatten vaak duidelijke resultaatafspraken en verschillende daarmee van de inspanningsafspraken. 

Overeenkomsten kunnen ook beide verplichtingen bevatten.

Wanprestatie

Wanneer er onvoldoende inspanning geleverd wordt kan er een wanprestatie ontstaan waaruit een schadevergoedingsverplichting kan ontstaan. De vraag is natuurlijk: hoe toon je aan dat er geen of te weinig inspanning is geleverd. Dit is niet altijd even makkelijk te bewijzen. Houvast hiervoor is de zorgplicht. Dat betekent dat van iemand mag worden verwacht dat hij handelt zoals dat van een normaal handelend bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. Er wordt gekeken naar objectieve maatstaven en de omstandigheden van het geval. Zo spelen de complexiteit van een zaak en de beschikbare middelen een rol bij de beoordeling. 

Ben je van mening dat er niet of onvoldoende inspanning is verricht en daarmee niet het juiste resultaat is bereikt, kun je proberen om een schadevergoeding te vorderen wegens wanprestatie. Hiervoor kun je de wederpartij aanspreken, een procedure starten bij de rechtbank of de overeenkomst ontbinden en het door jou betaalde geld terug vorderen. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden. 

Wil jij weten of een inspanningsverplichting is nagekomen of wil je op de juiste wijze de afspraken vastleggen? Onze advocaten staan voor je klaar! Vraag vrijblijvend advies of laat je overeenkomst controleren. Neem hier contact op of bel 020-4713718.