Disclaimer

Op deze website wordt informatie weergegeven over juridische onderwerpen. Deze informatie is niet toegespitst op specifieke gevallen en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Alhoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat Van der Kooij Besters Advocaten B.V. er niet voor in dat deze informatie altijd correct of volledig is.

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Van der Kooij Besters Advocaten B.V. de op deze website aangeboden informatie (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Verwijzingen (via links) naar websites die niet door Van der Kooij Besters Advocaten B.V. worden beheerd zijn slechts informatief bedoeld. Van der Kooij Besters Advocaten B.V. staat in geen geval in voor de inhoud van die websites en/of voor de correctheid of volledigheid van de informatie die op die websites wordt aangeboden.

Het is gelet op al het vorenstaande altijd raadzaam bij een juridische vraag contact met Van der Kooij Besters Advocaten B.V. op te nemen voor juridisch advies toegespitst op uw casus.