Blog artikelen

15-04-2024

Uitleg van overeenkomsten aan de hand van het Haviltex-criterium

Elke dag worden er vele overeenkomsten gesloten. Wanneer je in overeenstemming met een anderafspraken maakt, doe je er dan ook goed aan om deze schriftelijk vast te leggen. Zo weten beidepartijen wat ze van elkaar mogen verwachten. Het is niet eenvoudig om alles in een overeenkomstop te nemen en soms zijn afspraken ook niet altijd […]

02-04-2024

Een echtscheiding en eigen onderneming, waar je op moet letten

Een echtscheiding heeft niet alleen invloed op jou persoonlijk, maar als je ondernemer bent ook op jouw onderneming. Dit geldt zowel voor de uitoefening als op financieel vlak. Een echtscheiding kan extra uitdagingen en emoties met zich meebrengen. Wat doe je met de onderneming? Heb je als partner van een ondernemer (maar ook de ondernemer […]

21-03-2024

Mijn leverancier komt zijn afspraken niet na, wat kan ik doen?

De leverancier waar je altijd je goederen bestelt is zijn verplichtingen niet nagekomen. Je krijgt niet de juiste spullen geleverd, slechts een deel van de bestelling of hij mist de levering volledig. Dit is natuurlijk erg vervelend en zorgt ervoor dat je binnen je eigen werkzaamheden vertragingen of zelfs schade oploopt. Welke stappen je kunt […]

06-03-2024

7 Cruciale Overwegingen bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij Arbeidsbeëindiging

Als u voor de uitdaging staat om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst vaak de meest efficiënte en harmonieuze manier om dit te doen. Echter, het is essentieel om bij het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst aandacht te besteden aan verschillende cruciale aspecten. Hier zijn zeven belangrijke overwegingen die u […]

30-01-2024

Verdeling van de echtelijke woning bij echtscheiding in Nederland

In het complexe landschap van echtscheidingen in Nederland, speelt de verdeling van de echtelijke woning een cruciale rol. Het is een emotioneel beladen onderwerp, waarbij juridische nuances en persoonlijke geschiedenis samenkomen. Verschillende huwelijksgoederenregimes beïnvloeden deze verdeling op ingrijpende wijze, waardoor het noodzakelijk is de diepte in te gaan om helderheid te verschaffen aan degenen die […]

14-11-2022

U GAAT MET UW KIND OP VAKANTIE EN NEEMT MEE? TOESTEMMING VAN DE ANDERE GEZAGHEBBENDE OUDER

Als u met uw minderjarige kind naar het buitenland wilt en uw kind nog een andere gezaghebbende ouder heeft, heeft u toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Als de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft, dan kan de rechter worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen. Toestemming Als u met uw ex-partner of een andere […]

02-04-2021

Het meegeven van kleding bij een omgangsregeling

In de praktijk ontstaan er vaak discussies over de uitvoering van de omgangsregeling en de hoogte van de te betalen kinderalimentatie, maar ook zijn er veel discussies over de kleding van de kinderen en hoe hier mee om dient te worden gegaan bij de uitvoering van een omgangsregeling. Er is geen wettelijke verplichting waaruit volgt […]

31-03-2021

HOORRECHT VAN MINDERJARIGE KINDEREN

In gerechtelijke procedures die betrekking hebben op minderjarige kinderen, zoals procedures ter zake het gezag over hen of de omgang met hen, kunnen de minderjarigen door de rechter worden gehoord. Vooralsnog is de rechter verplicht om kinderen van zestien respectievelijk twaalf jaar of ouder de gelegenheid te bieden om hun mening kenbaar te maken, alvorens […]

15-03-2021

EINDE HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD BIJ WOONRUIMTE

Een huurovereenkomst voor de duur van twee respectievelijk vijf jaar eindigt aan het einde van de bepaalde tijd, mits de verhuurder de huurder tijdig schriftelijke informeert. De verhuurder dient de huurder niet eerder dan drie maanden en uiterlijk een maand voorafgaand aan het verstrijken van de bepaalde tijd, schriftelijk te informeren over de dag waarop […]

19-02-2021

Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie

Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat kinderen de achternaam van beide ouders dragen is op 8 februari 2021 in internetconsultatie gegaan. Via internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van nieuwe wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken.   Het naamrecht van 1811 – 1998 De achternaam van de juridische vader Sinds […]

1 2 3 4