Blog artikelen

14-01-2021

(GEEN) VERDELING VAN EEN SCHENKING BIJ ECHTSCHEIDING

Voor het antwoord op de vraag of een door u of uw ex-partner ontvangen schenking dient te worden verdeeld bij de echtscheiding, is bepalend of (1) u voor of na 1 januari 2018 bent gehuwd, (2) u bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en (3) of de schenking heeft plaatsgevonden onder een in- of uitsluitingsclausule.   […]

09-12-2020

Forumkeuze in algemene voorwaarden

Het is voor contractspartijen altijd goed om heldere afspraken te maken over wat te doen bij geschillen. Dat kan bijvoorbeeld in algemene voorwaarden. Niet zelden staat er in algemene voorwaarden een forumkeuzebeding. Maar wat is een forumkeuze en waartoe dient het? Nadat deze vragen zijn beantwoord, zal een uitspraak van het Hof van Justitie worden […]

03-12-2020

De vaststellingsovereenkomst in arbeidsrelaties

Vaststellingsovereenkomsten worden regelmatig gebruikt om afspraken te maken om een geschil te voorkomen, of als oplossing voor een geschil. Bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Partijen hoeven dan niet naar de rechter of het UWV. Dat wordt ook wel “beëindiging/ontslag met wederzijds goedvinden” genoemd. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kent veel voordelen. Procederen kan soms […]

27-11-2020

Wat gebeurt er met de lease-auto (van de zaak) als de werknemer vertrekt?

Een auto van de zaak is een geliefde secundaire arbeidsvoorwaarde. Niet in alle gevallen wordt er goed nagedacht wat er met de leaseauto moet gebeuren, bij vertrek van de werknemer. Op 8 november 2017 liet de kantonrechter zich uit over de vraag voor wiens rekening de leaseauto kwam bij het einde van het dienstverband. Wat […]

17-11-2020

Arbeidsvoorwaarden: niet zwart op wit, toch een recht?

Het gebeurt vaak genoeg. Afspraken die met elkaar worden gemaakt, worden niet (netjes) op papier gezet. Ook gebeurt het geregeld dat partijen op een bepaalde manier met elkaar omgaan en gedrag accepteren, zonder dat hierover concreet wordt gesproken. Zo ook in de verhouding werknemer – werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een bonus, zonder […]

Concurrentiebeding / relatiebeding in een overeenkomst van opdracht; kan dat zomaar?

Het bij elkaar brengen  van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is booming. Naast bemiddeling van werknemers via bijvoorbeeld een uitzendbureau, zien we tegenwoordig steeds vaker dat ondernemingen zich ook richten op bemiddeling van ZZP-ers. De onderneming die zicht richt op bemiddeling van ZZP-ers sluit dan een overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) met de […]

13-11-2020

Vervalt het recht op pensioenverevening na echtscheiding indien niet tijdig melding wordt gemaakt bij de pensioenuitvoerder?

Indien men gaat scheiden, moet er een hoop geregeld worden. Naast de verdeling van de gemeenschap, berekenen van kinder- en/of partneralimentatie dient er ook altijd stil te worden gestaan bij de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Uitgangspunt in de wet is dat de pensioenen conform de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding verdeeld en verevend worden. […]

21-10-2020

Jaarlijkse indexatie alimentatie

Op grond van de wet, artikel 1:402a BW, dient zowel de partner- als de kinderalimentatie jaarlijks geïndexeerd te worden. De reden waarom de alimentatie jaarlijks geïndexeerd wordt is gelegen in de jaarlijks stijging of daling van de lonen. De wetgever heeft daarom reden gezien om de alimentatie met deze jaarlijkse loonstijgingen of dalingen mee te […]

23-03-2020

De zorgregeling & het corona-virus

Om besmetting met het corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan zijn de scholen gesloten. Voor ouders de vraag hoe de kinderen nu op te vangen. Voor gescheiden ouders kan dat nog lastiger zijn om hiervoor een oplossing te vinden. Grote kans dat met een situatie als deze geen rekening is gehouden bij het destijds maken […]

06-03-2020

POSITIE ONDERHUURDER BIJ ONBEVOEGDHEID HOOFDHUURDER

Wanneer het de hoofdhuurder is toegestaan het door hem of haar gehuurde onder te verhuren en door de hoofdhuurder van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is het de vraag wat de juridische positie is van de onderhuurder wanneer de hoofdhuurder onbevoegd wordt tot deze onderverhuur. De Hoge Raad heeft hier in een recent arrest[1] over […]

1 2 3