Blog artikelen

14-11-2022

U GAAT MET UW KIND OP VAKANTIE EN NEEMT MEE? TOESTEMMING VAN DE ANDERE GEZAGHEBBENDE OUDER

Als u met uw minderjarige kind naar het buitenland wilt en uw kind nog een andere gezaghebbende ouder heeft, heeft u toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Als de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft, dan kan de rechter worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen. Toestemming Als u met uw ex-partner of een andere […]

02-04-2021

Het meegeven van kleding bij een omgangsregeling

In de praktijk ontstaan er vaak discussies over de uitvoering van de omgangsregeling en de hoogte van de te betalen kinderalimentatie, maar ook zijn er veel discussies over de kleding van de kinderen en hoe hier mee om dient te worden gegaan bij de uitvoering van een omgangsregeling. Er is geen wettelijke verplichting waaruit volgt […]

31-03-2021

HOORRECHT VAN MINDERJARIGE KINDEREN

In gerechtelijke procedures die betrekking hebben op minderjarige kinderen, zoals procedures ter zake het gezag over hen of de omgang met hen, kunnen de minderjarigen door de rechter worden gehoord. Vooralsnog is de rechter verplicht om kinderen van zestien respectievelijk twaalf jaar of ouder de gelegenheid te bieden om hun mening kenbaar te maken, alvorens […]

15-03-2021

EINDE HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD BIJ WOONRUIMTE

Een huurovereenkomst voor de duur van twee respectievelijk vijf jaar eindigt aan het einde van de bepaalde tijd, mits de verhuurder de huurder tijdig schriftelijke informeert. De verhuurder dient de huurder niet eerder dan drie maanden en uiterlijk een maand voorafgaand aan het verstrijken van de bepaalde tijd, schriftelijk te informeren over de dag waarop […]

19-02-2021

Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie

Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat kinderen de achternaam van beide ouders dragen is op 8 februari 2021 in internetconsultatie gegaan. Via internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van nieuwe wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken.   Het naamrecht van 1811 – 1998 De achternaam van de juridische vader Sinds […]

14-01-2021

(GEEN) VERDELING VAN EEN SCHENKING BIJ ECHTSCHEIDING

Voor het antwoord op de vraag of een door u of uw ex-partner ontvangen schenking dient te worden verdeeld bij de echtscheiding, is bepalend of (1) u voor of na 1 januari 2018 bent gehuwd, (2) u bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en (3) of de schenking heeft plaatsgevonden onder een in- of uitsluitingsclausule.   […]

09-12-2020

Forumkeuze in algemene voorwaarden

Het is voor contractspartijen altijd goed om heldere afspraken te maken over wat te doen bij geschillen. Dat kan bijvoorbeeld in algemene voorwaarden. Niet zelden staat er in algemene voorwaarden een forumkeuzebeding. Maar wat is een forumkeuze en waartoe dient het? Nadat deze vragen zijn beantwoord, zal een uitspraak van het Hof van Justitie worden […]

03-12-2020

De vaststellingsovereenkomst in arbeidsrelaties

Vaststellingsovereenkomsten worden regelmatig gebruikt om afspraken te maken om een geschil te voorkomen, of als oplossing voor een geschil. Bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Partijen hoeven dan niet naar de rechter of het UWV. Dat wordt ook wel “beëindiging/ontslag met wederzijds goedvinden” genoemd. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kent veel voordelen. Procederen kan soms […]

27-11-2020

Wat gebeurt er met de lease-auto (van de zaak) als de werknemer vertrekt?

Een auto van de zaak is een geliefde secundaire arbeidsvoorwaarde. Niet in alle gevallen wordt er goed nagedacht wat er met de leaseauto moet gebeuren, bij vertrek van de werknemer. Op 8 november 2017 liet de kantonrechter zich uit over de vraag voor wiens rekening de leaseauto kwam bij het einde van het dienstverband. Wat […]

17-11-2020

Arbeidsvoorwaarden: niet zwart op wit, toch een recht?

Het gebeurt vaak genoeg. Afspraken die met elkaar worden gemaakt, worden niet (netjes) op papier gezet. Ook gebeurt het geregeld dat partijen op een bepaalde manier met elkaar omgaan en gedrag accepteren, zonder dat hierover concreet wordt gesproken. Zo ook in de verhouding werknemer – werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een bonus, zonder […]

1 2 3 4