Blog artikelen

17-11-2020

Concurrentiebeding / relatiebeding in een overeenkomst van opdracht; kan dat zomaar?

Het bij elkaar brengen  van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is booming. Naast bemiddeling van werknemers via bijvoorbeeld een uitzendbureau, zien we tegenwoordig steeds vaker dat ondernemingen zich ook richten op bemiddeling van ZZP-ers. De onderneming die zicht richt op bemiddeling van ZZP-ers sluit dan een overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) met de […]

13-11-2020

Vervalt het recht op pensioenverevening na echtscheiding indien niet tijdig melding wordt gemaakt bij de pensioenuitvoerder?

Indien men gaat scheiden, moet er een hoop geregeld worden. Naast de verdeling van de gemeenschap, berekenen van kinder- en/of partneralimentatie dient er ook altijd stil te worden gestaan bij de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Uitgangspunt in de wet is dat de pensioenen conform de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding verdeeld en verevend worden. […]

21-10-2020

Jaarlijkse indexatie alimentatie

Op grond van de wet, artikel 1:402a BW, dient zowel de partner- als de kinderalimentatie jaarlijks geïndexeerd te worden. De reden waarom de alimentatie jaarlijks geïndexeerd wordt is gelegen in de jaarlijks stijging of daling van de lonen. De wetgever heeft daarom reden gezien om de alimentatie met deze jaarlijkse loonstijgingen of dalingen mee te […]

23-03-2020

De zorgregeling & het corona-virus

Om besmetting met het corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan zijn de scholen gesloten. Voor ouders de vraag hoe de kinderen nu op te vangen. Voor gescheiden ouders kan dat nog lastiger zijn om hiervoor een oplossing te vinden. Grote kans dat met een situatie als deze geen rekening is gehouden bij het destijds maken […]

06-03-2020

POSITIE ONDERHUURDER BIJ ONBEVOEGDHEID HOOFDHUURDER

Wanneer het de hoofdhuurder is toegestaan het door hem of haar gehuurde onder te verhuren en door de hoofdhuurder van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is het de vraag wat de juridische positie is van de onderhuurder wanneer de hoofdhuurder onbevoegd wordt tot deze onderverhuur. De Hoge Raad heeft hier in een recent arrest[1] over […]

25-02-2020

Niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie

Indien er partneralimentatie wordt vastgesteld in onderling overleg, kunnen partijen een beding opnemen waarbij zij overeenkomen dat de partneralimentatie in de toekomst niet kan wijzigen, ook niet indien zich een wijziging van omstandigheid (bijvoorbeeld een inkomenswijziging) voordoet. De Hoge Raad heeft zich recent uitgelaten over de vraag of een beding waarin is bepaald dat de […]

20-01-2020

Het ontstaan van een regresvordering

In onze praktijk staan we regelmatig cliënten bij die een regresvordering hebben op een wederpartij. Vaak is die wederpartij een voormalige echtgenoot, compagnon of zakenrelatie en wil de cliënt regres nemen op zo’n partij. Maar wat betekent “regres” nu eigenlijk? In de praktijk komt het regelmatig voor dat twee partijen hoofdelijk verbonden zijn jegens een […]

13-09-2019

Het aan- of verkopen van aandelen

In mijn praktijk behandel ik vaak geschillen die zich binnen een onderneming afspelen. Dat gaat dan vaak om geschillen tussen bestuurders of aandeelhouders. Het gaat dan vaak om uiteenlopende casussen die er allemaal op neerkomen dat aandeelhouders en bestuurders met elkaar in onmin leven. Vaak resulteert zo’n geschil in de uitkoop van één of meerdere […]

11-09-2019

Het overdragen / verkopen van een vordering

Recent wonnen wij een zaak bij de rechtbank Den Haag waarin wij de gedaagde partij bijstonden. Onze cliënt was gedagvaard ter betaling van een geldvordering. Als meest primaire verweer hebben wij aangevoerd dat namens de verkeerde eisende partij was gedagvaard. De eisende partij in de dagvaarding was namelijk de moedervennootschap terwijl de overeenkomst die in […]

18-07-2019

Het vergoedingsrecht tussen ongehuwd samenwoners

Wanneer de ene partner privégeld heeft geïnvesteerd in een woning die weliswaar samen bewoond wordt maar uitsluitend op naam staat van de andere partner, kan er sprake zijn van een vergoedingsrecht. Over vergoedingsrechten zijn voor gehuwden[1] specifieke bepalingen opgenomen in de wet.[2] Wanneer er sprake is van vergoedingsrechten bij ongehuwd samenwoners was echter tot kortgeleden […]

1 2 3 4