Blog artikelen

08-04-2019

Het ongeldig worden van het rijbewijs na meermaals rijden onder invloed van alcohol

Indien u binnen vijf jaar tweemaal onherroepelijk wordt veroordeeld wegens het rijden onder invloed, waar bij de laatste aanhouding het alcoholgehalte tenminste 570 ug/l bleek te zijn of de blaastest geweigerd is, verliest uw rijbewijs zijn geldigheid voor alle categorieën waarvoor het is afgegeven. Dit gebeurt van rechtswege, hetgeen betekent dat dit automatisch gebeurt en […]

05-04-2019

Hoge Raad: echtgenoot krijgt tijdens huwelijk verkregen schenking of erfenis terug bij scheiding, ook indien deze consumptief is besteed

Het komt geregeld voor dat echtgenoten, die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, staande hun huwelijk een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule verkrijgen en dit vermogen vervolgens consumptief besteden. Zo lang partijen op goede voet blijven staan met elkaar is er niet veel aan de hand. Echter, indien deze echtelieden gaan scheiden, komt vaak het […]

29-03-2019

VERJARING VORDERING GEBREKKIGE OPSTAL

DE CASUS In 1966 werd er in Zandvoort een parkeergarage gebouwd, waarbij de buitentrap begrensd werd door een muur, hierna ‘de Muur’. Vervolgens is er in 1974 een flatgebouw met parkeerplekken gebouwd naast deze parkeergarage. De inrit naar de parkeerplekken van het flatgebouw liep langs de Muur. In 2015 is geconstateerd dat de Muur scheef […]

27-03-2019

Een tevreden client…

Als advocaten komen we op voor de belangen van onze cliënten. Vaak zijn dat cliënten die zelf in een moeilijke situatie zitten en in onmin leven met hun wederpartij. Een juridische procedure duurt vaak lang, soms meerdere jaren. Gedurende zo’n periode werk je als advocaat intensief samen met de client en zet je alles op […]

20-03-2019

Aansprakelijkheid makelaar voor onjuiste informatieverstrekking over oppervlakte woning

Bij Van der Kooij Besters Advocaten behandelen we vaak zaken die te maken hebben met vastgoedrecht, huurrecht, VVE recht en/of appartementsrecht. Veel geschillen omtrent vastgoed hebben echter te maken met problemen rond de aankoop of verkoop van vastgoed. Bij het aan- en verkopen van vastgoed kunnen een heleboel juridische geschillen opkomen tussen koper en verkoper. […]

06-03-2019

Vorderingen in het buitenland incasseren

Heeft u een openstaande vordering op uw debiteur, maar bevindt uw debiteur zich momenteel niet meer in Nederland maar in een lidstaat van de Europese Unie? Dan hoeft het geen probleem te zijn om uw vordering te kunnen incasseren! Indien uw debiteur zich in een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt, met uitzondering van […]

04-03-2019

Samenwonen: wanneer ben ik medehuurder van een woning?

Het komt vaak voor dat een huurovereenkomst met maar één huurder is gesloten, terwijl u al geruime tijd inwoont op het adres van de huurder. Het gaat daarbij om samenwoners die niet zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (wettelijke medehuurder). Naar Nederlands recht verkeert degene die met een huurder samenwoont zonder zelf huurder […]

26-02-2019

Herberekening kinderalimentatie in verband met het kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop

Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, zal de ene ouder kinderalimentatie dienen te betalen aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Voor het vaststellen van de kinderalimentatie wordt kort gezegd eerst de behoefte van de kinderen vastgesteld en vervolgens wordt er gekeken in hoeverre beide ouders draagkracht hebben om in de […]

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte

Sinds de invoering van de WWZ geldt dat wanneer een werknemer ontslagen wordt omdat hij langer dan twee jaar ziek is de werkgever een transitievergoeding moet betalen. Veel werkgevers kozen er voor om die verplichting te omzeilen. Zij lieten de arbeidsovereenkomsten van langdurige zieke werknemers in stand, de zogeheten slapende dienstverbanden. Inmiddels hebben de Eerste […]

12-02-2019

Bewijslast in civiele zaken

Het belang van strategisch verweren In civiele procedures discussiëren de advocaten van partijen regelmatig over welke partij de bewijslast nu eigenlijk draagt van bepaalde feiten of stellingen. Dat is ook niet zo gek want de partij die van de rechter bepaalde stellingen moet bewijzen is in het nadeel. Levert die partij het bewijs namelijk niet, […]

1 2 3