- 11-09-2019

Het overdragen / verkopen van een vordering

Recent wonnen wij een zaak bij de rechtbank Den Haag waarin wij de gedaagde partij bijstonden. Onze cliënt was gedagvaard ter betaling van een geldvordering. Als meest primaire verweer hebben wij aangevoerd dat namens de verkeerde eisende partij was gedagvaard. De eisende partij in de dagvaarding was namelijk de moedervennootschap terwijl de overeenkomst die in de zaak centraal stond was gesloten met een dochtervennootschap. De correcte eisende partij had dus dochtervennootschap moeten zijn in plaats van de moedervennootschap.

Voor de advocaat van de wederpartij was dit een uiterst pijnlijke vergissing. Zij had de dagvaarding immers opgesteld en de verkeerde eisende partij vermeld. Leg zoiets als advocaat maar eens uit aan de cliënt.  De rechtbank was het -zo bleek op de zitting- met ons verweer eens en vond dus ook dat namens de verkeerde partij was gedagvaard. Gek genoeg heeft de advocaat van de wederpartij niets ondernomen om deze omissie te herstellen. Deze fout had namelijk eenvoudig hersteld kunnen worden zodat het door ons gevoerde verweer geen doel zou treffen. Hoe? Dat leest u in deze blog.

Een rechtsvordering kan in eigendom worden overgedragen. In de handelspraktijk zie je dat met name geldvorderingen veelvuldig worden overgedragen aan derden. Er zijn in de markt veel partijen die vorderingen opkopen om ze vervolgens te incasseren.

Het overdragen van een vordering wordt ook wel een cessie genoemd en dat doe je met een akte van cessie. In die akte staat dat de verkoper/eigenaar/rechthebbende van de vordering (de cedent) de vordering in eigendom overdraagt aan de koper (de cessionaris). De cessionaris wordt daarmee de nieuwe rechthebbende/eigenaar van de vordering en kan de vordering bij de schuldenaar incasseren. Om de voornoemde cessie te voltooien is het wel vereist dat aan de schuldenaar mededeling van de cessie wordt gedaan. Toestemming van de schuldenaar is dus niet vereist. Zo lang geen mededeling is gedaan aan de schuldenaar kan de schuldenaar bevrijdend betalen aan de oorspronkelijke rechthebbende/eigenaar van de vordering (de cedent). Voor de cessionaris is het dus van groot belang dat die mededeling aan de schuldenaar zo snel mogelijk wordt gedaan. Vanaf dat moment kan een schuldenaar alleen nog maar bevrijdend betalen aan de nieuwe eigenaar van de vordering, de cessionaris.

Overigens kun je in overeenkomsten of algemene voorwaarden uitsluiten dat een vordering op deze manier kan worden overgedragen of kun je dat aan een toestemmingsvereiste onderwerpen.

U begrijpt dat de advocaat uit de inleiding van dit stuk de door haar gemaakte fout -het dagvaarden namens de moedervennootschap- heel makkelijk had kunnen oplossen door een akte van cessie op te maken waarbij de vorderingen van de dochtervennootschap op mijn cliënt werden gecedeerd aan de moedervennootschap. Op die manier zou de moedervennootschap dus wel rechthebbende zijn geworden van de vorderingen op mijn cliënt en zou er in de voornoemde procedure geen probleem zijn ontstaan. Zo’n cessie kun je namelijk op ieder moment, dus ook hangende een gerechtelijke procedure, uitvoeren. Mijn verweer -dat namens de verkeerde vennootschap was gedagvaard- zou daarmee geen doel hebben getroffen.

Alle advocaten die bij van der Kooij Besters Advocaten werken zijn specialist op het gebied van procesrecht. Procederen zit onze advocaten in het bloed en de rechtbank is hun tweede thuis. Raakt u in een procedure verzeild dan is het van groot belang dat u een goede procesrechtsadvocaat aanzoekt.  Zo’n advocaat kent de spelregels die gelden in een procedure en kan deze regels optimaal in uw voordeel toepassen. Eventuele omissies kunnen dan wellicht tijdig worden hersteld en maakt de wederpartij een fout dan weten wij hoe we die fout optimaal in uw voordeel kunnen benutten.

In de onderhavige zaak had de wederpartij best een sterke zaak en vordering, ware het niet dat dus namens de verkeerde partij is gedagvaard zoals hiervoor uitgelegd. Door de voornoemde fout hebben wij uiteindelijk namens cliënt een prachtige schikking weten te bereiken. De wederpartij bleek namelijk vanwege deze fout bereid om flink toe te geven op de ingestelde vordering. Voor de cliënt is hierdoor dus een optimaal resultaat bereikt.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met mij of met één van mijn collega’s.