Home - Particulier - Arbeidsrecht voor werknemers

Arbeidsrecht voor werknemers

Ik heb een arbeidszaak. Wat nu?

Direct of indirect heeft iedereen regelmatig te maken met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst of – vervelender – het beëindigen daarvan. Van der Kooij Besters Advocaten begeleidt werknemers bij arbeidsconflicten, reorganisaties, ontbinding van arbeidsovereenkomsten en andere arbeidsrechtelijke zaken.

Van der Kooij Besters Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Conflicten op het gebied van het arbeidsrecht kunnen grote gevolgen hebben voor iemands leven. Het leven van een werknemer staat bij een arbeidsgeschil vaak op z’n kop. Belangrijk is dat van begin af aan de juiste strategie wordt gekozen en de juiste stappen worden gezet. Wij doen dat voor onze cliënten. Van der Kooij Besters Advocaten heeft daar veel ervaring mee. Wij weten waar u recht op heeften waar de kansen liggen.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


Klik hieronder op één van de onderwerpen voor meer informatie.

Ontslag en vaststellingsovereenkomst

Wordt u als werknemer geconfronteerd met een (dreigend) ontslag? Heeft de werkgever u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aangeboden? Onze advocaten helpen u graag om gezamenlijk te zoeken naar een goede oplossing voor de situatie. Er zijn drie manieren waarop u kan worden ontslagen. De eerste mogelijkheid is een ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst). […]

Arbeidsconflict

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever over uw arbeids(on)geschiktheid, functioneren, arbeidsvoorwaarden of omdat u simpelweg niet met uw leidinggevende op kan schieten? Onze advocaten helpen u graag om gezamenlijk te zoeken naar een goede oplossing voor de situatie.   Wat kunt u doen? Neem contact op met Van der Kooij Besters Advocaten. Onze specialisten […]

Ziekte en re-integratie

Bent u arbeidsongeschikt en probeert de werkgever een ontslag te forceren? Of verschillen u en de werkgever van mening over de re-integratie? Indien sprake is van arbeidsongeschiktheid kan de werkgever niet zomaar van u af. Onze advocaten helpen u graag om gezamenlijk te zoeken naar een goede oplossing voor de situatie.   Wat kunt u […]

Arbeidsovereenkomst (en arbeidsvoorwaarden)

Wenst u dat uw arbeidsovereenkomst kritisch wordt beoordeeld en/of went u aanpassing van uw arbeidsvoorwaarden? Onze advocaten helpen u graag om de arbeidsovereenkomst in uw voordeel te verbeteren.   Wat kunt u doen? Neem contact op met Van der Kooij Besters Advocaten. Onze specialisten weten precies wat de mogelijkheden zijn en waar uw kansen liggen. […]

Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft enorme impact op uw positie als werknemer. Door de WWZ is een heleboel veranderd op arbeidsrechtelijk gebied. Zo zijn de regels betreffende de volgende onderwerpen nieuw of veranderd: de aanzegplicht de proeftijd het concurrentiebeding de loondoorbetalingsverplichting, het ontslagrecht de ontslagvergoedingen de tijdelijke contracten de wijzigingen in de WW […]

Transitievergoeding bij ontslag

Hoogte van transitievergoeding bij ontslag. Bij het ontslag van u als werknemer moet uw werkgever u een transitievergoeding betalen. U heeft daar recht op. De hoogte van een transitievergoeding bij ontslag hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Laat u als werknemer op voorhand goed adviseren over de transitievergoeding waar u […]

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Roy van WolferenAdvocaat020-209 00 11
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
titus_bouman
Titus BoumanAdvocaat020-209 00 13
Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaat020-209 00 11