Home - Bedrijven - Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Als ondernemer hoopt u dat u er nooit mee te maken krijgt: Het Faillissementsrecht. Uw onderneming gaat failliet of uw klant gaat failliet terwijl u nog onbetaalde facturen open heeft staan. Het is in die scenario’s belangrijk dat u advies inwint over uw rechten en verplichtingen.

Gaat een onderneming failliet dan komt er een curator in beeld. Die curator heeft als taak zo veel mogelijk geld in de failliete boedel te krijgen om onder de schuldeisers te verdelen. De schuldeisers van een failliete vennootschap krijgen ook niet allemaal een gelijk deel. Er zit een rangorde tussen de verschillende schuldeisers. De belastingdienst heeft bijvoorbeeld een voorkeurspositie. Zo’n schuldeiser wordt ook wel een preferente schuldeiser genoemd. De “normale” schuldeisers zonder voorkeurspositie worden concurrente schuldeisers genoemd.

Bij Van der Kooij Besters hebben we regelmatig te maken met faillissementen. Soms hebben onze cliënten vorderingen op een failliete vennootschap en soms willen bestuurders bijstand als hun vennootschap failliet gaat. Daarnaast zetten we de faillissementsaanvraag ook vaak in als drukmiddel om een vordering betaald te krijgen. Als laatste zien we regelmatig het scenario dat een cliënt het faillissement van de eigen vennootschap wil aanvragen.

In al deze gevallen staan wij u graag bij en voorzien wij u van advies. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de betreffende onderwerpen.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

 

Klik hieronder op één van de onderwerpen voor meer informatie.

Vordering op een failliete vennootschap

Indien u een vordering heeft op een failliete vennootschap dan zal het incasseren van die vordering een hele klus worden. In de regel is er bij faillissement lang niet voldoende geld om alle schuldeisers van te betalen. Dat is meestal immers überhaupt al de oorzaak van het faillissement. Indien u daarnaast geen preferente schuldeiser bent […]

Faillissementsaanvraag als drukmiddel

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we cliënten regelmatig met het innen van geldvordering. Bijvoorbeeld onbetaald gebleven facturen of schadevergoedingen. Indien een wederpartij onwillig blijft om te betalen, kunt u natuurlijk een reguliere civiele procedure opstarten om een veroordelend vonnis te bemachtigen. Er is echter ook een alternatief: Het indienen van een faillissementsaanvraag. Betalen […]

Bijstand aan bestuurders

Bent u bestuurder van een failliet verklaarde vennootschap? U komt in een moeilijke periode terecht waarin de curator allerlei informatie van u wil. De curator is er niet om uw belangen te dienen, de curator dient louter de belangen van de schuldeisers. Bij Van der Kooij Besters Advocaten weten we als geen ander dat u […]

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18