Ondernemingsrecht

Onder de noemer ondernemingsrecht vallen alle juridische geschillen die zich binnen een onderneming kunnen openbaren. Het kan dan gaan om conflicten op allerlei niveaus, bijvoorbeeld twee bestuurders die het oneens zijn met elkaar over de te volgen lijn binnen een onderneming. Ook kan het gaan om aandeelhouders die met elkaar in conflict zijn of statutair bestuurders die niet meer met elkaar door één deur kunnen.  Ook geschillen tussen directie en statutair bestuur komen vaak voor.

Op zichzelf is dit alles al een vervelende situatie. Als ondernemer wil u immers vooral bezig zijn met ondernemen en het laten groeien en renderen van uw onderneming. Binnenshuis een conflict met een mede aandeelhouder of bestuurder uitvechten past niet in dat plaatje. Desondanks komen dergelijke conflicten helaas vaak voor en dan is belangrijk dat u goede bijstand krijgt van een ervaren ondernemingsrechtadvocaat. Van der Kooij Besters advocaten kan die bijstand bieden.

De noodzaak voor juridische bijstand wordt nog groter als een onderneming als gevolg van een conflict op aandeelhoudersniveau of bestuurdersniveau, niet of nauwelijks nog bestuurbaar is. Dat wordt ook wel een deadlock situatie genoemd. Vaak is statutair namelijk bepaald dat er evenwicht is tussen de diverse aandeelhouders en bestuurders en dat besluiten unaniem of bij bepaalde gekwalificeerde meerderheid genomen moeten worden. Als een directeur, bestuurder of aandeelhouder in zo’n situatie dwarsligt en tegenstemt, kunnen veel belangrijke besluiten niet meer worden genomen.

Des te meer reden om u in ondernemingsrechtelijke conflicten bij te laten staan door een Ondernemingsrechtadvocaat van Van der Kooij Besters Advocaten. Wij kunnen u adviseren over de diverse juridische mogelijkheden die de wet biedt. Uiteraard heeft een oplossing in der minne altijd de voorkeur en als er geschikt kan worden dan kunt u er vanuit gaan dat wij voor u een optimaal resultaat zullen uitonderhandelen. Lukt het niet om tot een schikking te komen, dan moet er worden geprocedeerd. We onderscheiden daarin enkele verschillende procedures. Indien u op de links hieronder klikt, komt u daar meer over te weten.

Natuurlijk hoeft er gelukkig niet altijd geprocedeerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u uw onderneming wil verkopen aan een derde partij. Ook dan heeft u deskundige juridische bijstand en advies nodig. Van der Kooij Besters Advocaten kan daarvoor zorgen. Klik op onderstaande link om meer over dit onderwerp te weten te komen.

Naast het vorenstaande kan het ook nog voorkomen dat u als statutair of feitelijk bestuurder van een onderneming  persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor door u genomen beslissingen. Indien dit gebeurt is dat er ingrijpend voor de bestuurder die het betreft. Het voeren van een optimale verdediging tegen een dergelijke aansprakelijkstelling is dan ook van zeer groot belang om erger te voorkomen.  Indien u op onderstaande link klikt komt u hierover meer te weten.

Neem contact met ons op!

Heeft u als ondernemer andersoortige vragen of behoefte om even te sparren over uw unieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Roy van WolferenAdvocaat020-209 00 11
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18