Privacyrecht

Er is in onze maatschappij steeds meer aandacht voor privacy. Het belang van onze privacy groeit mede door nieuwe technologische ontwikkelingen zoals cookies, data-opslag, werken in “the cloud.”  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen.De AVG brengt vele nieuwe regels waar ondernemingen zich aan moeten houden. Bij van der Kooij Besters Advocaten kunnen we u hier over adviseren. Zo weet u zeker dat u AVG Proof bent.

Ondernemingen moeten aan de AVG voldoen. Er zijn zoals hiervoor aangegeven aanzienlijke verschillen met de oude Wbp. bedrijven moeten bijvoorbeeld een eigen register bijhouden met verwerkingen van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Daarnaast moeten bedrijven in sommige gevallen een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ hebben aangesteld. Op grond van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoge boetes opleggen, tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet ingeval de AVG niet wordt nageleefd. Kortom, privacyrecht is iets waar alle bedrijven rekening mee moeten houden en waar alle bedrijven aan moeten voldoen.

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van verwerkersovereenkomsten, contracten met leveranciers, gebruikers, het opstellen van een privacy- en cookie beleid, opstellen van meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veel ondernemers en instellingen weten wel dat er ‘iets gaat veranderen’ en ‘iets geregeld moet worden’ maar weten totaal niet, waar zij moeten beginnen. Wij helpen u hier graag bij. Niet voor niets hebben wij de AVG Audit ontwikkeld. Een overzichtelijke en goedkope manier voor het MKB om AVG proof te worden en te blijven. Ga naar onze pagina over de AVG Audit voor meer informatie.

Een greep uit de onderwerpen die van belang kunnen zijn:

  • het opstellen en sluiten verwerkersovereenkomsten met verwerkers van persoonsgegevens
  • het beantwoorden van vragen over het delen van persoonsgegevens
  • het omgaan met verzoeken om inzage op grond van artikel 15 AVG (of het omgaan met andere privacyrechten)
  • vragen over cloud computing
  • het omgaan met de digitalisering van personeelsdossiers

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

Niet voor niets hebben wij de AVG Audit ontwikkeld. Een overzichtelijke en goedkope manier voor het MKB om AVG proof te worden en te blijven. Ga naar onze pagina over de AVG Audit voor meer informatie.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Roy van WolferenAdvocaat020-209 00 11
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18