Home - Bedrijven - Privacyrecht

Privacyrecht

Er is in onze maatschappij steeds meer aandacht voor privacy. Het belang van onze privacy groeit mede door nieuwe technologische ontwikkelingen zoals cookies, data-opslag, werken in “the cloud.”  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen.De AVG brengt vele nieuwe regels waar ondernemingen zich aan moeten houden. Bij van der Kooij Besters Advocaten kunnen we u hier over adviseren. Zo weet u zeker dat u AVG Proof bent.

Ondernemingen moeten aan de AVG voldoen. Er zijn zoals hiervoor aangegeven aanzienlijke verschillen met de oude Wbp. bedrijven moeten bijvoorbeeld een eigen register bijhouden met verwerkingen van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Daarnaast moeten bedrijven in sommige gevallen een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ hebben aangesteld. Op grond van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoge boetes opleggen, tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet ingeval de AVG niet wordt nageleefd. Kortom, privacyrecht is iets waar alle bedrijven rekening mee moeten houden en waar alle bedrijven aan moeten voldoen.

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van verwerkersovereenkomsten, contracten met leveranciers, gebruikers, het opstellen van een privacy- en cookie beleid, opstellen van meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veel ondernemers en instellingen weten wel dat er ‘iets gaat veranderen’ en ‘iets geregeld moet worden’ maar weten totaal niet, waar zij moeten beginnen. Wij helpen u hier graag bij. Niet voor niets hebben wij de AVG Audit ontwikkeld. Een overzichtelijke en goedkope manier voor het MKB om AVG proof te worden en te blijven. Ga naar onze pagina over de AVG Audit voor meer informatie.

Een greep uit de onderwerpen die van belang kunnen zijn:

  • het opstellen en sluiten verwerkersovereenkomsten met verwerkers van persoonsgegevens
  • het beantwoorden van vragen over het delen van persoonsgegevens
  • het omgaan met verzoeken om inzage op grond van artikel 15 AVG (of het omgaan met andere privacyrechten)
  • vragen over cloud computing
  • het omgaan met de digitalisering van personeelsdossiers

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

Niet voor niets hebben wij de AVG Audit ontwikkeld. Een overzichtelijke en goedkope manier voor het MKB om AVG proof te worden en te blijven. Ga naar onze pagina over de AVG Audit voor meer informatie.


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Klik hieronder op één van de onderwerpen voor meer informatie.

Persoonsgegevens verwerken

De privacywetgeving is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. daar schiet u echter nog niet zo heel veel mee op. Wanneer is immers sprake van het verwerken van persoonsgegevens? Verwerken De definitie van verwerking is als volgt: “elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens”. Hieruit blijkt al wel dat verwerking […]

Privacyrechten van derden

Indien er binnen uw onderneming persoonsgegevens (dan zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon) worden verwerkt, dan moet dat gebeuren op een manier die ten aanzien van degenen van wie die gegevens zijn (de betrokkenen) rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben de betrokkenen diverse […]

Omgaan met datalekken

Persoonsgegevens die door slechte beveiliging, een fout of misschien wel door hacking of diefstal plotseling openbaar worden. het is voor velen een nachtmerrie, toch kan het iedere onderneming gebeuren. De kans is groot dat er in ieder bedrijf wel eens een datalek zal voorkomen, hoe zorgvuldig u ook te werk gaat. Hoe moet u in […]

Bijstand in geschillen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De autoriteit persoonsgegevens (AP) is in Nederland het orgaan wat toezicht houdt op naleving van de AVG. Daarnaast is de AP ook belast met de handhaving van de AVG. Het niet naleven van de AVG is voor uw onderneming risicovol en kan u veel geld kosten. De Autoriteit Persoonsgegevens is namelijk bevoegd om hoge boetes […]

Wanneer is sprake van persoonsgegevens

Alle gegevens die herleidbaar zijn of herleid kan worden tot een natuurlijke persoon noemen we persoonsgegevens. Indien u alleen gegevens heeft van bedrijven, dan is geen sprake van een persoonsgegevens. De natuurlijke persoon dient ook levend te zijn. Indien er echter gegevens worden verzameld of gebruikt van overleden personen en die gegevens hebben tevens betrekking […]

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaat020-209 00 11
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18