Bel ons nu voor direct advies!

020-4713718
Home - Bedrijven - Ondernemingsrecht - De enquêteprocedure

De enquêteprocedure

Wij adviseren ondernemingen, bestuurders, directieleden en aandeelhouders bij alle mogelijke geschillen die binnen een onderneming kunnen ontstaan. Sommige van die geschillen kunnen opgelost worden middels een zogenaamde enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Indien een bestuurder of aandeelhouder van mening is dat er redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid of juiste gang van zaken bij een onderneming, kan een enquêteprocedure worden opgestart.  In een enquêteprocedure kan de Ondernemingskamer een onderzoek gelasten naar de gang van zaken binnen een onderneming. Tevens kan de Ondernemingskamer voorlopige spoedmaatregelen treffen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het schorsen of ontslaan van bepaalde bestuurders, het beheer van bepaalde aandelen overdragen aan derden of het voorzien in een interim bestuur. Zo’n interim bestuur kan de ondernemingskamer “naast” het reeds zittende bestuur plaatsen doch de ondernemingskamer kan ook het zittende bestuur schorsen en het interim bestuur in plaats van het zittende bestuur de regie binnen een onderneming over laten nemen.

Deze spoedmaatregelen kunnen worden genomen indien de Ondernemingskamer inderdaad vindt dat er redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken binnen een onderneming te twijfelen. Hangende het onderzoek wat dan door de Ondernemingskamer wordt bevolen, kunnen de voornoemde spoedmaatregelen worden getroffen indien de Ondernemingskamer dat nodig acht. In dat onderzoek kan dan tevens worden gekeken naar de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Als u als aandeelhouder of bestuurder meent dat u op onterechte en oneerlijke wijze buiten spel wordt gezet, dan kan een enquêteprocedure u de mogelijkheid geven om snel en efficiënt terug te slaan. Indien u als zittend bestuurder u het besturen onmogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld omdat er enkele dwarsliggers zijn onder de mede bestuurders of mede aandeelhouders en er een zogenoemde “deadlock” is ontstaan, kan u via de enquêteprocedure proberen weer baas in eigen huis te worden en de orde te herstellen.

In het ondernemingsrecht is een enquêteprocedure dan ook een belangrijk wapen. Een groot voordeel van deze procedure is dat de procedure relatief snel kan gaan en eventuele spoedmaatregelen snel kunnen worden getroffen. In situaties waarbij geen tijd te verliezen is, kan de enquêteprocedure mooi van pas komen.

Bij van der Kooij Besters Advocaten kunnen wij u alles over deze procedure vertellen. Ook kunnen wij deze procedure voor u opstarten of kunnen wij verweer voeren, afhankelijk van uw belangen.

Neem contact met ons op!

Heeft u als ondernemer andersoortige vragen of behoefte om even te sparren over uw unieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Rosalie van RooijenAdvocaatTel. 020-209 00 23
lisa_benjamin
Lisa BenjaminJuristTel. 020-209 00 19
Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaatTel. 020-209 00 11
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / PartnerTel. 020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / PartnerTel. 020-471 37 18