Incassotarief

Incassotarief

Van der Kooij Besters Advocaten incasseert vorderingen op incassotarief. Dat betekent dat wij de kosten van de incasso neerleggen bij jouw debiteur. De incasso hoeft jou dan niks te kosten. Komt er uiteindelijk niks uit de zaak dan rekent Van der Kooij Besters Advocaten een laag vast bedrag aan honorarium. Dit bedrag spreken we vooraf af. Je weet daardoor altijd waar je financieel gezien aan toe bent, geen verrassingen achteraf.

In een ideale situatie wordt jouw vordering door ons geïnd zonder dat een gerechtelijke procedure nodig is. Dat is het snelste en het goedkoopste. Betaalt jouw debiteur niet, dan zullen wij jouw debiteur dagvaarden en de indien nodig, de gerechtelijke procedure voeren. Ook hier geen financiële open eindjes: de kosten van de gerechtelijke procedure worden ook bij jouw debiteur neergelegd en op hem verhaald met een winnend vonnis. Mochten we de zaak niet winnen dan betaal je aan honorarium ook een vast laag bedrag, ook hier geen verrassingen achteraf.

Wij zijn naast een van de beste, ook een van de goedkoopste incasseerders. Laat je niet om de tuin leiden op websites van andere aanbieders die ‘No cure no pay’ beloven. Vaak geldt dit maar voor een beperkt deel van het incassoproces.