Home - Particulier - Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Bij Van der Kooij Besters Advocaten behandelen wij regelmatig zaken waarin wij namens onze cliënten schadevergoeding vorderen van een wederpartij. Dat rechtsgebied wordt aansprakelijkheidsrecht genoemd.

De wet kent verschillende rechtsgronden op basis waarvan een wederpartij gehouden kan zijn de schade te vergoeden die door handelen van de wederpartij is veroorzaakt.

Wij begeleiden vele cliënten, bedrijven en particulieren, bij het verkrijgen van een passende en uiteraard zo hoog mogelijke schadevergoeding. Indien u van mening bent dat u door toedoen van een ander schade leidt, dan kunnen wij u helpen om te krijgen waar u recht op heeft.

Wij kunnen u onder meer bijstaan bij:

  • het aansprakelijk stellen van uw wederpartij die schade bij u heeft veroorzaakt;
  • het bepalen van de hoogte van de door u geleden schade;
  • het verhalen van de door u geleden schade;
  • het voeren van diverse juridische verweren tegen een wederpartij die u ten onrechte aansprakelijk heeft gesteld voor schades;
  • het opstellen van zo veel mogelijk waterdichte algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid wordt beperkt en waarmee wij u en uw belangen dus beschermen.
  • Het opstellen van contracten die zo veel mogelijk juridisch waterdicht zijn zodat uw aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt.
  • het bepalen van de rechtsvorm voor een onderneming om aansprakelijkheid zo veel als mogelijk te beperken.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Klik hieronder op één van de onderwerpen voor meer informatie.

Onrechtmatige daad

Onrechtmatig handelen – Onrechtmatige daad: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Indien een wederpartij inbreuk maakt op uw rechten, kunt u volgens de wet schadevergoeding vorderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat uw wederpartij inbreuk maakt […]

Wanprestatie

De Wanprestatie – Het niet nakomen van afspraken Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden U kunt ook aanspraak maken op schadevergoeding wanneer een wederpartij afspraken niet nakomt. Denk bijvoorbeeld aan contractafspraken die de wederpartij schendt of negeert. Ook in die gevallen […]

Ongerechtvaardigde verrijking

Ongerechtvaardigde verrijking – De wederpartij verrijkt zich ten koste van u! “Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.” Er zijn ook situaties waarbij een wederpartij zich ten koste van u verrijkt. Denk aan de situatie […]

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaat020-209 00 11
brenda_vos
Brenda VosAdvocaat020-209 00 16
Charlotte HoubenAdvocaat020-209 00 12
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18