advocaat amsterdam Rosalie van Rooijen Advocaat 020-209 00 23 rosalie@vdkb-advocaten.nl
Rechtsgebieden
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Bestuursrecht
 • Contractenrecht
 • Procesrecht
 • Vastgoed, Huur, Appartement, VVE

Rosalie van Rooijen is advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten. Rosalie studeerde zowel Nederlands recht als notarieel recht aan de Universiteit Utrecht, waar zij afstudeerde op het gebied van het vastgoed- en bestuursrecht, ondernemingsrecht en familie(vermogens)recht.

Vanwege haar brede interesse in verschillende civiel- en bestuursrechtelijke rechtsgebieden heeft Rosalie binnen verschillende vakgebieden praktijkervaring opgedaan. Zo is zij gedurende een half jaar verbonden geweest aan auteursrecht- en managementbureau Shared Stories (onderdeel van uitgeversconcern VBK) en is zij als juridisch medewerker en advocaat werkzaam geweest bij verschillende gerenommeerde advocaten- en notariskantoren in Amsterdam en Utrecht.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten behandelt Rosalie zaken op het gebied van de algemene civielrechtelijke praktijk, zowel in de advies- als procesfase. Haar focusgebieden liggen op het algemeen verbintenissenrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Daarnaast behandelt zij zaken op het gebied van het bestuurs(proces)recht.

Rosalie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Bestuursrecht
  – Bestuursprocesrecht
  – Handhavingsrecht
 • Huurrecht
  – Bedrijfsruimte
  – Woonruimte

Op grond van deze twee registraties is Rosalie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Blog artikelen

06-03-2020

POSITIE ONDERHUURDER BIJ ONBEVOEGDHEID HOOFDHUURDER

Wanneer het de hoofdhuurder is toegestaan het door hem of haar gehuurde onder te verhuren en door de hoofdhuurder van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is het de vraag wat de juridische positie is van de onderhuurder wanneer de hoofdhuurder onbevoegd wordt tot deze onderverhuur. De Hoge Raad heeft hier in een recent arrest[1] over […]

06-05-2019

Behoud van huurrecht bij einde relatie

In een situatie waarin u samen met uw partner een woning huurt en u bent beiden contractspartij, is het de vraag aan wie het huurrecht toekomt bij het einde van de relatie. Ironisch genoeg oordeelde de rechtbank Amsterdam op 14 februari 2019[1] over het behoud van het huurrecht in een situatie waarin beide (ex-)partners slechts […]

04-03-2019

Samenwonen: wanneer ben ik medehuurder van een woning?

Het komt vaak voor dat een huurovereenkomst met maar één huurder is gesloten, terwijl u al geruime tijd inwoont op het adres van de huurder. Het gaat daarbij om samenwoners die niet zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (wettelijke medehuurder). Naar Nederlands recht verkeert degene die met een huurder samenwoont zonder zelf huurder […]