Home - Bedrijven - Procesrecht

Procesrecht

Bij vrijwel elke ondernemer ontstaat vroeg of laat een juridisch geschil met een wederpartij. Soms lukt het partijen om een dergelijk conflict onderling op te lossen. Als dit echter niet lukt en u wil toch een oplossing, dan moet er een rechter of arbiter aan te pas komen om het conflict te beslechten. Er moet dan dus worden geprocedeerd.

Als u in een civiele procedure verzeild raakt heeft u behoefte aan een advocaat met de nodige kennis en ervaring op het gebied van procesrecht. Een advocaat met vele vlieguren in de rechtszaal die precies weet hoe een procedure verloopt, wat de mogelijkheden zijn, wat u wel en niet kunt eisen en wat u kunt doen om uw positie te verbeteren of te versterken en welke regels gelden. U heeft een procesrechtadvocaat nodig van Van der Kooij Besters Advocaten.

Het burgerlijk procesrecht bevat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van het starten van een procedure, de wijze van procederen, procestermijnen, de formele eisen die aan processtukken worden gesteld, bij welke rechter of welke rechtbank een procedure aanhangig moet worden gemaakt en nog veel meer. De belangrijkste wetten in het procesrecht zijn het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Verder zijn er de (rol)reglementen die door de rechtbanken en gerechtshoven zelf worden opgesteld.  In deze regelingen wordt de gang van zaken in en rond procedures geregeld. Denk aan vereisten met betrekking tot indiening van stukken, regels over uitstel van zittingen en andere “spelregels”. Wij snappen dat u door de bomen het bos niet meer ziet maar wij zijn er om u daarin te begeleiden en te helpen.

Een rechtszaak, arbitrage of bindend advies is vrijwel altijd een ingrijpende gebeurtenis met mogelijk grote gevolgen voor u persoonlijk en/of voor uw onderneming. De advocaten procesrecht van Van Der Kooij Besters Advocaten begeleiden u bij elke stap van een gerechtelijke procedure. Zij geven deskundig juridisch advies, bepalen de strategie en leggen indien nodig conservatoir beslag. Heeft uw zaak spoed? Dan is wellicht een kort geding de oplossing. Wij vertellen u alles over de verschillende mogelijkheden.

Belangrijk om te weten is dat we bij Van der Kooij Besters Advocaten zowel eisende / verzoekende partijen als gedaagde / verwerende partijen bijstaan. Of u nou iets te vorderen heeft of u bent gedagvaard en u wenst zich te verweren, wij kunnen u de bijstand verlenen waar u behoefte aan heeft.

De procesrecht advocaten van ons kantoor voeren een echte procespraktijk. De rechtbank is hun tweede thuis. Zij voeren voor u dan ook procedures bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Tevens wordt geprocedeerd bij bijzondere afdelingen zoals de Ondernemingskamer. Voorts zijn we bekwaam in het voeren van procedures met extreme spoed bij de voorzieningenrechter, ook wel kort geding procedures genoemd. Daarnaast kunnen we u in veel gevallen ook helpen in het voeren van grensoverschrijdende procedures en arbitrage in internationale kwesties. We zijn gespecialiseerd in zowel de eerste aanleg als in het hoger beroep.

U leest en ziet: procederen is een vak apart wat overgelaten dient te worden aan echte specialisten. Bij van der Kooij Besters Advocaten bent u verzekerd van een ervaren procesadvocaat die in een procedure strijdt voor uw belang.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Klik hieronder op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Kantonrechter of rechtbank?

De kantonrechter maakt onderdeel uit van de rechtbank. Het hangt af van de soort zaak en het financiële belang van de zaak welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil. Soms is dat de kantonrechter en soms is dat de gewone civiele rechter. De kantonrechter behandelt zaken betreffende geldvorderingen tot € 25.000 […]

De Dagvaardingsprocedure

In het civiele recht kunnen zaken met een dagvaarding of een verzoekschrift worden ingeleid. De meeste civiele zaken worden echter ingeleid met een dagvaarding. Deze procedure heet dan ook de dagvaardingsprocedure. In een dagvaarding vermeldt de eisende partij wat hij vordert, van wie hij het vordert en waarom (de onderbouwing). Ook de juridische gronden waarop […]

De Verzoekschriftprocedure

In het civiele recht kunnen zaken met een dagvaarding of een verzoekschrift worden ingeleid. Verzoekschriftprocedures betreffen over het algemeen het personen- en familierecht (bv. echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen), het faillissementsrecht en het beslagrecht. Ook de procedure bij de Ondernemingskamer is een verzoekschriftprocedure. Een verzoekschriftprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. In een […]

Het Kort Geding

Een kort geding procedure is een procedure die met grote spoed wordt gevoerd. Een normale dagvaardingsprocedure of bodemprocedure kan misschien maanden of jaren in beslag nemen. Soms is die tijd er simpelweg niet. Een kort geding kan dus uitkomst bieden bij een geschil waarbij niet op de uitkomst van een (langdurige) bodemprocedure kan worden gewacht […]

Het Hoger Beroep

In Nederland kennen we in de meeste gevallen rechtspraak in drie instanties. Dat zijn de eerste aanleg bij de Rechtbank, Het Hoger beroep bij het Gerechtshof en Cassatie bij de Hoge Raad. Indien u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter in eerste aanleg, dan kunt u zich in de meeste gevallen […]

Het leggen van beslag

In gevallen waarin u een (hoge) geldvordering heeft op een andere partij en die partij betaalt niet vrijwillig, moet u een gerechtelijke procedure starten om te krijgen waar u recht op heeft. Een dergelijke procedure neemt in de meeste gevallen behoorlijk wat tijd in beslag. Van dagvaarding tot eindvonnis kan dat zo 1 a 2 […]

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
titus_bouman
Titus BoumanAdvocaat020-209 00 13
Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaat020-209 00 11
brenda_vos
Brenda VosAdvocaat020-209 00 16
Charlotte HoubenAdvocaat020-209 00 12
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18