Bel ons nu voor direct advies!

020-4713718
Home - Bedrijven - Ondernemingsrecht - Het kopen of verkopen van een onderneming

Het kopen of verkopen van een onderneming

Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt een heleboel kijken. Wat is een redelijke prijs? Wat zijn de risico’s? Welke vorm is het meest geschikt? Bij Van der Kooij Besters Advocaten adviseren wij u hier graag over. Zo kunnen wij u adviseren over de voor u beste vorm van bedrijfsoverdracht. Wordt het een aandelentransactie of kiest u toch voor een activa-passiva transactie? Wij kunnen u adviseren over de voor en nadelen en zetten alles voor u op een rijtje zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.

Onderhandelingen

Natuurlijk moet er ook onderhandeld worden over de voorwaarden waaronder koop of verkoop van een onderneming plaats kan vinden. Koopprijs is natuurlijk iets wat meteen opkomt. Daarnaast is van belang welke garanties u een koper wel en niet wil bieden. Ook daarover adviseren wij u graag.

Due Diligence

Bent u koper van een onderneming? Dan moet u goed onderzoek doen naar wat u eigenlijk koopt. Welke risico’s zijn er aan een koop verbonden? Een dergelijk onderzoek noemen we een Due Diligence onderzoek.  Zo’n onderzoek is als koper van een onderneming enorm belangrijk om inzicht te verkrijgen in de verplichtingen van de onderneming die u koopt.  Ook eventuele aansprakelijkheidsrisico’s komen dan aan de orde. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek helpen u als ondernemer om te bepalen of u de betreffende onderneming nog wil kopen of niet. Tevens kunnen mogelijke risico’s die aan het licht komen na een Due Diligence onderzoek, aanleiding geven om bepaalde garanties te bedingen, bepaalde vrijwaringen te bedingen of bijvoorbeeld een lagere koopprijs  uit te onderhandelen.

Koopcontract

Als u de onderneming uiteindelijk gaat kopen is een duidelijke en waterdichte koopovereenkomst van groot belang. Uit die overeenkomst moeten alle rechten, verplichtingen en garanties voldoende duidelijk blijken. Wij kunnen een dergelijke koopovereenkomst voor u opstellen zodat uw rechten gewaarborgd zijn en uw verplichtingen helder en duidelijk zwart op wit vastgelegd zijn.

Geschillen

Als er na het ondertekenen van het koopcontract tussen partijen onenigheid ontstaat over een koop of verkooptransactie dan is het van belang dat deze geschillen spoedig worden opgelost. Lukt het niet om geschillen op te lossen en wordt u als koper of verkoper aansprakelijk gesteld of wil u juist een kopende of verkopende partij aansprakelijk stellen, bel ons dan direct voor bijstand. Wij zorgen voor een optimaal resultaat en een hopelijk snelle oplossing van het gerezen geschil.

Neem contact met ons op!

Heeft u als ondernemer andersoortige vragen of behoefte om even te sparren over uw unieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Rosalie van RooijenAdvocaatTel. 020-209 00 23
lisa_benjamin
Lisa BenjaminJuristTel. 020-209 00 19
Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaatTel. 020-209 00 11
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / PartnerTel. 020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / PartnerTel. 020-471 37 18