AVG Audit

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG stelt voor bedrijven diverse regels omtrent het omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegveens zijn alle gegevens omtrent iemands naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, geaardheid, afkomst en overige gegevens die iemand identificeerbaar maken.

Indien u zich niet houdt aan de regels van de AVG loopt u het risico dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dat is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de AVG, maatregelen treft. Dit kan variëren van een waarschuwing tot een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Het verdient dus aanbeveling ervoor te zorgen dat uw onderneming  zo spoedig mogelijk AVG-proof  wordt.

Wij bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen u daar graag bij. Wij hebben een speciale AVG Audit ontwikkeld. Door middel van modules kiest u wat u wel en niet wil.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!