Bel ons nu voor direct advies!

020-4713718
Home - Bedrijven - Ondernemingsrecht - De uitstootprocedure

De uitstootprocedure

Soms kan het zo zijn dat u als meerderheids- of minderheidsaandeelhouder vindt dat u door de overige aandeelhouders in uw belangen als aandeelhouder wordt geschaad. Het is voor een aandeelhouder vaak moeilijk te verkroppen dat andere aandeelhouders beslissingen nemen waar u het niet mee eens bent en waarvan u meent dat die beslissingen ook niet in uw belang zijn.

Gelukkig hoeft u in dergelijke gevallen niet lijdzaam toe te zien hoe uw medeaandeelhouders uw belangen schaden. U kunt daartegen optreden onder andere via een zogenoemde uitstootprocedure.

Bent u meerderheidsaandeelhouder en meent u dat u in uw belangen wordt geschaad door een minderheidsaandeelhouder, dan kan u de rechter verzoeken om de aandelen van die minderheidsaandeelhouder te mogen kopen. Als het waren stoten we de minderheidsaandeelhouder dan uit.  Indien de rechter van mening is dat de belangen van de meerderheidsaandeelhouder inderdaad worden geschaad kan zo’n vordering worden toegewezen. De rechter zal in dat geval een deskundige aanstellen, vaak een registeraccountant, om de waarde van de aandelen van de minderheidsaandeelhouder vast te stellen en te bepalen dat u de aandelen tegen een dergelijk bedrag dient te kopen. Ook als de minderheidsaandeelhouder helemaal zijn aandelen niet aan u wenst te verkopen, kan hij op deze manier alsnog gedwongen worden om zijn aandelen aan u te verkopen.

Andersom kan ook een vordering worden ingesteld. Bent u van mening dat uw belangen als aandeelhouder door de overige aandeelhouders worden geschaad en wil u geen aandeelhouder meer zijn, dan kunt u de rechter vragen om te bepalen dat de andere aandeelhouder uw aandelen moet kopen. Acht de rechter een dergelijke vordering toewijsbaar, dan zal de rechter wederom een deskundige aanstellen, vaak een registeraccountant, om de waarde van uw aandelen vast te stellen en te bepalen dat de andere aandeelhouder uw aandelen tegen een dergelijk bedrag moet kopen. Ook als de andere aandeelhouder uw aandelen helemaal niet wil kopen, kan hij op deze manier alsnog gedwongen worden om uw aandelen te kopen tegen een door de rechter vast te stellen prijs.

Neem contact met ons op!

Heeft u als ondernemer andersoortige vragen of behoefte om even te sparren over uw unieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Rosalie van RooijenAdvocaatTel. 020-209 00 23
lisa_benjamin
Lisa BenjaminJuristTel. 020-209 00 19
Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaatTel. 020-209 00 11
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / PartnerTel. 020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / PartnerTel. 020-471 37 18