Erfrecht

Wanneer in uw familie iemand komt te overlijden kan het zijn dat u te maken krijgt met erfrecht. Wanneer bijvoorbeeld een van uw ouders, een van uw grootouders of een oom of tante overlijdt en de overledene bezit vermogen, kan het zijn dat u recht hebt op dit vermogen of een deel ervan. In de meeste gevallen worden dit soort erfrechtkwesties onderling tussen de erfgenamen geregeld. Daar komt dan geen advocaat aan te pas.

Soms lukt dat echter niet en is het nodig dat iemand u terzijde staat om te zorgen dat u dat deel van de erfenis krijgt waar u recht op hebt. Zo zien we regelmatig dat door een ruzie in de familie ouders hun kind geheel proberen te onterven. Dat onterven kan in Nederland eigenlijk niet geheel want kinderen hebben recht op de zogenoemde legitieme portie. Dat betekent dat u, wanneer één van uw ouders overlijdt, sowieso recht hebt op een wettelijk vastgesteld deel. Ook zien we vaak dat mensen het niet eens zijn met het testament van de overledene, de erflater. In dat geval kunt u overwegen om het testament aan te vechten en te zorgen dat de erfenis op rechtvaardige wijze wordt verdeeld. En een veel voorkomende vraag is, of u een erfenis wel moet aanvaarden, omdat de overledene, de erflater, naast bezittingen ook de nodige schulden had. Want als de schulden groter zijn dan de bezittingen zou u (veel) geld kunnen kwijt raken door de erfenis, in plaats van er geld aan over te houden.

Zo zijn er nog veel meer vragen en geschillen denkbaar die kunnen ontstaan naar aanleiding van een erfenis. Wij onderhandelen voor u over erfenissen, en wordt er geen onderlinge regeling getroffen, kunnen wij voor u ook een procedure opstarten om voor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt.

Bij van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder met uw erfrechtzaak. Bij ons kantoor werken meerdere erfrechtadvocaten. Mr. Brenda Vos is deskundig op het gebied van erfrecht en daarnaast is Mr. Marie Louise Neuteboom-Van Asselt als erfrechtspecialist werkzaam bij ons kantoor. Als gespecialiseerde erfrechtadvocaat heeft zij de specialistenopleiding erfrecht van de vereniging van familie- en erfrechtadvocaten (vFAS) afgerond. Beiden kunnen zij u derhalve optimaal bijstaan in alle erfrechtzaken, zowel voor advies als bijstand in een procedure.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Marie Louise Neuteboom – Van AsseltAdvocaat020-4713718