Home - Bedrijven

Bedrijven

Gelijk hebben en gelijk krijgen, en dat voor de beste prijs. Elk bedrijf en elke ondernemer komt uiteindelijk in aanraking met juridische aangelegenheden en soms zelfs in aanraking met juridische conflicten. Dan is het belangrijk dat u goede en deskundige adviseurs aan uw zijde heeft die tevens voor een heel reëel tarief werken. Wij willen rechtvaardige oplossingen voor onze cliënten en dat voor de beste prijs.

Wat voor juridische zaken komt een onderneming tegen? Eigenlijk elke onderneming sluit overeenkomsten en heeft te maken met algemene voorwaarden. Ook elke ondernemer heeft wel te maken met arbeidsrecht, vastgoed/huurrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en incasso’s. Dit zijn allemaal rechtsgebieden waar wij bij van der Kooij Besters Advocaten veel ervaring mee hebben, en waar we u dus goed in kunnen bijstaan. We zijn hierin uw sparringpartner, uw juridisch adviseur en wanneer het nodig is gaan we ook voor u de juridische strijd aan.

Bij van der Kooij Besters Advocaten werken gespecialiseerde advocaten. Bij ons houden de advocaten hun kennis en kunde over onze rechtsgebieden constant op een hoog niveau door onder meer het volgen van specialistenopleidingen en periodieke cursussen zodat zij op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen op het betreffende rechtsgebied. Op die manier kunnen onze advocaten alle ontwikkelingen bijhouden op de rechtsgebieden waar ze actief op zijn. Met onze specialistische kennis halen wij het beste resultaat voor u uit uw zaak.

Advocaten hebben de naam duur te zijn, en in sommige gevallen is dat ook zo. Uurtarieven van € 200, € 300 of zelfs nog meer zijn heel gebruikelijk. Van der Kooij Besters Advocaten werkt voor een uniek laag uurtarief van        € 135 per uur. Nog steeds een aanzienlijk bedrag als u het moet betalen, maar wel andere koek dan de hiervoor genoemde tarieven.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Klik hieronder op één van de onderwerpen voor meer informatie.

Arbeidsrecht voor werkgevers

Ik ben werkgever en heb een arbeidszaak. Wat nu? Direct of indirect heeft iedereen regelmatig te maken met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst of – vervelender – het beëindigen daarvan. Van der Kooij Besters Advocaten begeleidt werkgevers bij arbeidsconflicten, reorganisaties, ontbinding van arbeidsovereenkomsten en andere arbeidsrechtelijke zaken. Van der Kooij Besters Advocaten […]

Procesrecht

Bij vrijwel elke ondernemer ontstaat vroeg of laat een juridisch geschil met een wederpartij. Soms lukt het partijen om een dergelijk conflict onderling op te lossen. Als dit echter niet lukt en u wil toch een oplossing, dan moet er een rechter of arbiter aan te pas komen om het conflict te beslechten. Er moet […]

Faillissementsrecht

Als ondernemer hoopt u dat u er nooit mee te maken krijgt: Het Faillissementsrecht. Uw onderneming gaat failliet of uw klant gaat failliet terwijl u nog onbetaalde facturen open heeft staan. Het is in die scenario’s belangrijk dat u advies inwint over uw rechten en verplichtingen. Gaat een onderneming failliet dan komt er een curator […]

Contractenrecht

Het contractenrecht omvat alle regels omtrent overeenkomsten aangegaan tussen personen of bedrijven. Bij Van der Kooij Besters Advocaten adviseren en procederen we over contracten. Wordt een contract niet goed nagekomen? Wij dwingen voor u correcte nakoming af! Lijdt u schade door het niet nakomen van een contract, wij verhalen die schade voor u! Het verdient […]

Bestuursrecht

Ik ben ondernemer en heb een bestuursrechtzaak. Wat nu? Bestuursrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de rechten en plichten van ondernemers en particulieren jegens de overheid, of dit nu een gemeente, een provincie of de centrale overheid is. Vaak zal dat zijn wanneer de overheid een beslissing neemt waar u het niet mee […]

Aansprakelijkheidsrecht

Bij Van der Kooij Besters Advocaten behandelen wij regelmatig zaken waarin wij namens onze cliënten schadevergoeding vorderen van een wederpartij. Dat rechtsgebied wordt aansprakelijkheidsrecht genoemd. De wet kent verschillende rechtsgronden op basis waarvan een wederpartij gehouden kan zijn de schade te vergoeden die door handelen van de wederpartij is veroorzaakt. Wij begeleiden vele cliënten, bedrijven […]

Ondernemingsrecht

Onder de noemer ondernemingsrecht vallen alle juridische geschillen die zich binnen een onderneming kunnen openbaren. Het kan dan gaan om conflicten op allerlei niveaus, bijvoorbeeld twee bestuurders die het oneens zijn met elkaar over de te volgen lijn binnen een onderneming. Ook kan het gaan om aandeelhouders die met elkaar in conflict zijn of statutair […]

Vastgoed, Huur & VVE

Ik heb een vastgoedzaak. Wat nu? Bij Van der Kooij Besters Advocaten hebben we ruime ervaring op het gebied van vastgoedrecht. Met betrekking tot uw vastgoed kunnen diverse geschillen rijzen. het begint allereerst bij de bouw van uw vastgoed en geschillen met de aannemer of de gemeente. Vervolgens kunt u verzeild raken in geschillen met […]

Privacyrecht

Er is in onze maatschappij steeds meer aandacht voor privacy. Het belang van onze privacy groeit mede door nieuwe technologische ontwikkelingen zoals cookies, data-opslag, werken in “the cloud.”  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen.De AVG brengt vele nieuwe […]