Home - Particulier - Personen- en Familierecht

Personen- en Familierecht

Een hoog percentage van de Nederlanders komt minimaal een keer in zijn leven in aanraking met een familierechtprocedure. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, een omgangsregeling met kinderen, alimentatie, verdeling of een erfrechtkwestie.

Wij kunnen u adviseren over familierechtelijke kwesties, procedures voor u opstarten zoals een echtscheidingsprocedure, of verweer voeren wanneer iemand een familierechtelijke procedure tegen u heeft opgestart.

Van der Kooij Besters Advocaten heeft jarenlange ervaring op familierechtelijk gebied. In deze vaak moeilijke en emotionele procedures staan wij u graag terzijde. Wij weten waar u recht op heeft en waar de kansen liggen.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


Klik hieronder op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 

Echtscheidingsprocedure

Indien u en uw partner willen scheiden dan is het verplicht hiervoor een advocaat in te schakelen. In het kort zijn er twee opties. Bij een echtscheiding is veel te regelen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als de hoogte en duur van de kinder- en/of partneralimentatie, een eventuele omgangsregeling met kinderen en de verdeling van de […]

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Als u en uw partner het eens zijn over de echtscheiding en over kwesties zoals partneralimentatie, verdeling van bezittingen en schulden en zaken die over de eventuele kinderen gaan, is het raadzaam dat u samen een gezamenlijke advocaat zoekt. Die advocaat zal dan de gemaakte afspraken vastleggen in een zogenoemd echtscheidingsconvenant. De advocaat dient vervolgens […]

Kinderalimentatie

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, of u nu getrouwd bent of niet, en u samen kinderen heeft, moet in veel gevallen een bedrag aan kinderalimentatie vastgesteld en betaald worden. Het bedrag aan kinderalimentatie kan u in onderling overleg vaststellen, maar kan ook door de rechter vastgesteld worden. Heel in het kort komt […]

Partneralimentatie

Wanneer u getrouwd bent geweest kan het zijn dat u recht hebt op partneralimentatie, of dat uw voormalige partner recht heeft op partneralimentatie. Bij partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte van degene die partneralimentatie vraagt en naar de draagkracht van degene die die partneralimentatie zou moeten betalen. In principe wordt bij partneralimentatie eerst gekeken naar […]

Alimentatiecheck

Bij Van der Kooij Besters Advocaten hebben we ruime ervaring met het familierecht. Onlosmakelijk onderdeel van het familierecht, en daarmee in de praktijk vaak ook bron van discussie en ergernis, is de alimentatie die al dan niet betaald moet worden. Ook wanneer u alimentatie ontvangt kan u van mening zijn dat die alimentatie niet klopt […]

Ondernemer en echtscheiding

Een echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken is nooit prettig. Indien u ondernemer bent  heeft u al helemaal behoefte aan een echtscheidingsadvocaat die snapt dat bij de echtscheiding van een ondernemer dingen komen kijken die je bij een reguliere echtscheiding niet tegenkomt. Een op maat gesneden aanpak van uw echtscheiding. U bent bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder […]

Voornaamswijziging

Indien u niet gelukkig bent met uw voornaam of voornamen, kan een in naamswijziging gespecialiseerde advocaat een verzoek tot voornaamswijziging voor u indienen. Een verzoek tot voornaamswijziging moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. In dat verzoek moet ook de nieuwe naam die u wenst aan te nemen zijn opgenomen. Bent u ongelukkig […]

Erfrecht

Wanneer in uw familie iemand komt te overlijden kan het zijn dat u te maken krijgt met erfrecht. Wanneer bijvoorbeeld een van uw ouders, een van uw grootouders of een oom of tante overlijdt en de overledene bezit vermogen, kan het zijn dat u recht hebt op dit vermogen of een deel ervan. In de […]

Mediation

Mediation is het samen oplossen van een conflict onder begeleiding van een mediator. Bij een echtscheiding betekent dit dat u samen met uw partner afspraken maakt over uw scheiding en de gevolgen daarvan. De mediator helpt u en uw partner daarbij. Mediation is alleen mogelijk wanneer beide partijen daartoe bereid zijn. Wanneer een van beide […]

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Jolene GroenestijnJurist020-471 37 18
titus_bouman
Titus BoumanAdvocaat020-209 00 13
brenda_vos
Brenda VosAdvocaat020-209 00 16
Charlotte HoubenAdvocaat020-209 00 12
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18