- 21-10-2020

Jaarlijkse indexatie alimentatie

Op grond van de wet, artikel 1:402a BW, dient zowel de partner- als de kinderalimentatie jaarlijks geïndexeerd te worden. De reden waarom de alimentatie jaarlijks geïndexeerd wordt is gelegen in de jaarlijks stijging of daling van de lonen. De wetgever heeft daarom reden gezien om de alimentatie met deze jaarlijkse loonstijgingen of dalingen mee te laten wijzigen.

Jaarlijks stelt de overheid het percentage vast waarmee de alimentatie geïndexeerd dient te worden. Voor 2021 is het vastgesteld op 3%.
Dit betekent dat wanneer het alimentatiebedrag in 2020 € 200,- per maand bedraagt, dit per 1 januari 2021 wordt verhoogd naar € 206,- per maand.

Indien men in onderling overleg de alimentatie heeft vastgesteld en er voor gekozen heeft om de jaarlijkse indexering van de alimentatie uit te sluiten, dan kan het door de overheid vastgestelde percentage uiteraard niet gebruikt worden om de alimentatie te verhogen / verlagen. Indien de rechter het alimentatiebedrag heeft vastgesteld zal de alimentatie wel in bijna alle gevallen jaarlijks geïndexeerd moeten worden.

Tot slot gebeurt het dat men vergeet de alimentatie jaarlijks te indexeren. Indien de alimentatie niet geïndexeerd is, kan dit tot 5 jaar terug alsnog gevorderd worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de jaarlijkse indexatie van de alimentatie.

Mocht u vragen hebben over de alimentatie of over de indexatie van uw alimentatie, neem dan vrijblijvend contact met mij op.