- 08-04-2019

Het ongeldig worden van het rijbewijs na meermaals rijden onder invloed van alcohol

Indien u binnen vijf jaar tweemaal onherroepelijk wordt veroordeeld wegens het rijden onder invloed, waar bij de laatste aanhouding het alcoholgehalte tenminste 570 ug/l bleek te zijn of de blaastest geweigerd is, verliest uw rijbewijs zijn geldigheid voor alle categorieën waarvoor het is afgegeven. Dit gebeurt van rechtswege, hetgeen betekent dat dit automatisch gebeurt en u hier niets tegen kunt doen.

Dat uw rijbewijs van rechtswege zijn geldigheid verliest na tweemaal onherroepelijk veroordeeld te zijn voor het rijden onder invloed binnen een termijn van vijf jaar, komt voort uit het zogenoemde “recidivestelsel”, dat geregeld is in artikel 123b van de Wegenverkeerswet 1994.

Het van rechtswege verliezen van de geldigheid van het rijbewijs is een gevolg van het rijden onder invloed alcohol, dat los staat van het strafrechtelijke traject. Immers, wanneer u hebt gereden onder invloed van alcohol, zal u ook voor de politierechter dienen te verschijnen. De politierechter kan vervolgens een rijontzegging opleggen en/of een geldboete. Pas nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden, hetgeen inhoudt dat u geen beroep of cassatie meer kunt instellen, zal het rijbewijs zijn geldigheid verliezen.

Dubbel gestraft?

Voor velen voelt dit als een dubbele straf; u krijgt zowel een strafrechtelijke rijontzegging opgelegd door de rechter en vervolgens wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich uitgelaten over de vraag of dit in strijd is met artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel is opgenomen dat iemand niet twee maal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit (het zogenoemde “ne bis in idem-beginsel”). Het gerechtshof ’s Hertogenbosch heeft geoordeeld dat er geen sprake is van strijd met het ne bis in idem-beginsel, nu er tussen beide procedures (het strafrechtelijke traject en het van rechtswege verliezen van de geldigheid van het rijbewijs) een zodanige samenhang bestaat dat beide moeten worden beschouwd als één samenhangende reactie op hetzelfde feit. Hoewel het dus voelt als een dubbele bestraffing, heeft het gerechtshof geoordeeld dat dit niet het geval is.

Matiging van straf

In dezelfde uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hof wel aanleiding gezien in de omstandigheid dat het rijbewijs ingevolge artikel 123b van de Wegenverkeerswet zijn geldigheid verliest uitdrukkelijk aanleiding gezien om de op te leggen straf te matigen en de rijontzegging geheel voorwaardelijk op te leggen.

Het is dus van belang om tijdens de zitting bij de rechtbank duidelijk te maken dat ingevolge artikel 123b van de  Wegenverkeerswet het rijbewijs na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de rechter zijn geldigheid zal verliezen, zodat de rechter geen langere onvoorwaardelijke rijontzegging op zal leggen. Dit is van belang omdat u het rijbewijs pas opnieuw kan behalen, indien er geen onvoorwaardelijke rijontzegging meer loopt, waardoor u dus sneller kunt beginnen met het opnieuw behalen van uw rijbewijs.

Mocht u voor de tweede keer binnen vijf jaar onder invloed van alcohol zijn aangehouden en hangt het verlies van de geldigheid van het rijbewijs boven uw hoofd, neemt u dan contact op met ons kantoor zodat wij u kunnen adviseren over het zo spoedig mogelijk terugkrijgen van uw rijbewijs.