- 03-12-2020

De vaststellingsovereenkomst in arbeidsrelaties

Vaststellingsovereenkomsten worden regelmatig gebruikt om afspraken te maken om een geschil te voorkomen, of als oplossing voor een geschil. Bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Partijen hoeven dan niet naar de rechter of het UWV. Dat wordt ook wel “beëindiging/ontslag met wederzijds goedvinden” genoemd.

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kent veel voordelen. Procederen kan soms jaren duren. Als de rechter van de rechtbank heeft beslist, dan staat hoger beroep en cassatie nog open. Dat maakt procederen kostbaar.  Bovendien zullen rechters altijd proberen de procespartijen tot een schikking te bewegen, waardoor vaak alsnog een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

De onderhandelingen over de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst zijn meestal binnen enkele weken afgerond. Daarom zijn de kosten overzichtelijk. Een ander voordeel is dat je zelf invloed hebt op het eindresultaat. Je kunt in principe over alles afspraken maken . De uitkomst van een procedure is daarentegen soms lastig te voorspellen.

Voor het arbeidsrecht in het bijzonder heeft de vaststellingsovereenkomst nóg een belangrijk voordeel. Als de vaststellingsovereenkomst tekstueel juist is opgesteld, dan zijn de aanspraken op een WW-uitkering zo goed als mogelijk gewaarborgd. LET OP! Een werkgever kan een WW-uitkering nooit garanderen. Daarover beslist het UWV.

Sinds de invoering van de nieuwe arbeidswetgeving is bepaald dat vaststellingsovereenkomsten schriftelijk moeten worden aangegaan. Daarnaast heeft de werknemer na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Binnen die termijn kan de werknemer met een eenvoudige brief de vaststellingsovereenkomst ontbinden. Daarvoor hoeft hij geen reden te geven.

Bent u ondernemer en wilt u eens (arbeidsrechtelijk of in het algemeen) van gedachten wisselen over de mogelijkheden van een vaststellingsovereenkomst? Of bent u werknemer en heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen? Neem dan contact met mij op.