- 23-04-2024

Verjaringstermijnen binnen het civiele recht

Wanneer je een vordering hebt op iemand doe je er natuurlijk alles aan om deze vordering ook in te
stellen. Maar wat nu als je nog dingen moet uitzoeken, of de omstandigheden het er naar maken dat
je niet direct kunt handelen. Je wilt niet dat jouw vordering te niet gaat. De term verjaring heb je
waarschijnlijk wel eens voorbij horen komen. Als je te lang wacht met het aanspreken van de
tegenpartij, dan kan jouw vordering en daarmee de kans op bijvoorbeeld schadevergoeding volledig
te niet gaan. Hoe je dit kunt voorkomen leggen we je graag uit in onze blog.

Verjaring

Verjaring van een vordering kan er dus voor zorgen dat na verloop van tijd een vordering of een recht
te niet gaat. Het doel hiervan is het bijdragen aan rechtszekerheid en het voorkomen van eventuele
conflicten bij het uitblijven van actie van de wederpartij. Toch kan de verjaring vervelende gevolgen
hebben wanneer je niet goed op de hoogte bent. Hoe lang is de verjaringstermijn, wanneer gaat deze
lopen en kun je iets doen om deze te verlengen?

Verjaringstermijnen, vijf of 20 jaar?

De verjaringstermijnen zijn te vinden in ons Burgerlijk Wetboek. De termijnen zijn afhankelijk van de vordering. De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. Best lang. In de praktijk is echter meestal sprake
van een kortere verjaringstermijn, namelijk 5 jaar.

Een aantal (niet limitatieve) voorbeelden waarin de verjaringstermijn van vijf jaar geldt zijn:

  • Vorderingen uit een overeenkomst (niet zijnde consumentenkoop);
  • Schadevordering uit onrechtmatige daad;
  • De rechtsvordering uit onverschuldigde betaling;
  • Herstel of schadevergoeding bij een tekortkoming in de nakoming van een
    overeenkomst;

De uitvoering van een gerechtelijke uitspraak kent meestal een verjaringstermijn van 20 jaar. Dit kan echter per rechtsgebied verschillen. Doe hiervoor navraag bij een specialist.

Start van de verjaringstermijn

Om te weten tot wanneer je je vordering in kunt stellen, is het van belang wanneer de verjaringstermijn gaat lopen. Over het algemeen kan er worden vastgehouden aan de opeisbaarheid van een vordering. Dus vanaf het moment dat bijvoorbeeld een betaling verlangd mocht worden, start de verjaringstermijn. Bij een onrechtmatige daad of ander soortige schadevergoeding gaat de verjaringstermijn pas lopen zodra je bekend bent met én de schade en de schuldenaar.

De start van de verjaring kan dus van meerdere factoren afhankelijk zijn. Wanneer je twijfelt over de start van de verjaringstermijn of de duur is het altijd raadzaam om contact op te nemen met één van onze specialisten.

Stuiting van de verjaring

Kun je de verjaringstermijn oprekken? Jazeker! De verjaring kan worden gestuit. Dit betekent dat de
verjaringstermijn opnieuw gaat lopen. Hiervoor moet je de aansprakelijke partij tijdig, schriftelijk
informeren. Je laat de andere partij weten dat je een vordering op hem of haar meent te hebben en

dat je daar nadrukkelijk aanspraak op blijft maken. Het starten van een procedure binnen een aflopende verjaringstermijn zorgt er ook voor dat de verjaringstermijn gestuit wordt. De verjaring stuiten moet gebeuren binnen de lopende verjaringstermijn. Het is dus van groot belang om tijdig te handelen.

De schuldenaar kan ook zorgen voor een stuiting van de verjaring. Dit doet hij doormiddel van een
erkenning van de vordering.

Conclusie

Welke verjaringstermijn er van toepassing is en wanneer deze is gaan lopen zal dus vaak afhankelijk
zijn van de omstandigheden van het geval. Wil je jouw vordering niet mislopen? Neem dan contact
met ons op. Onze specialisten beantwoorden alle vragen met betrekking tot de verjaring en kunnen
je helpen bij het stuiten ervan.