Home - Particulier - Vastgoed, Huur & VVE - Appartementsrecht en VVE-Recht

Appartementsrecht en VVE-Recht

Bij Van der Kooij Besters Advocaten doen wij veel zaken op het gebied van appartementsrecht en VVE-Recht. Wij staan daarin zowel appartementseigenaren als vereniging van eigenaars (“VvE’s”) bij.

Binnen een VVE ontstaan in de praktijk helaas vaak diverse soorten geschillen. Het kan dan kaan om conflicten tussen eigenaren of om conflicten tussen de VVE en een individuele eigenaar. Soms ontstaat ook onenigheid tussen de leden van de VVE en het bestuur. In al deze gevallen kunnen wij u van dienst zijn.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van het appartementsrecht c.q. VvE-recht. Wij staan zowel huurders alsmede verhuurders bij. Wij hebben een adviespraktijk, maar ook een procespraktijk. Neem eens vrijblijvend contact met ons op voor overleg met ons in Amsterdam.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


Klik hieronder op één van de onderwerpen voor meer informatie.

Toestemming voor verbouwing binnen de VVE

Het komt regelmatig voor dat een appartementseigenaar tot verbouwing wenst over te gaan. Niet zelden gaat dit gepaard met veranderingen aan gemeenschappelijke zaken of aan het architectonisch uiterlijk van het gebouw. In dat geval heeft de appartementseigenaar veelal de toestemming nodig van de VvE. Vaak komen appartementseigenaren binnen een VvE hier in onderling overleg uit. […]

Weigerachtige eigenaren

Het kan zijn dat de VvE te maken heeft met een appartementseigenaar die weigerachtig is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er onderhoud gepleegd dient te worden aan gemeenschappelijke gedeelten, welke gedeelten alleen bereikbaar zijn via het privégedeelte van de betreffende eigenaar. Meestal geldt dat dit binnen een VvE veelal in goed overleg wordt geregeld. […]

Incasso maandelijkse VVE bijdrage en overige vorderingen

Het komt vaak voor dat appartementseigenaren hun maandelijkse bijdrage niet of moeizaam betalen. Voor de VVE kan dit grote problemen opleveren indien er bijvoorbeeld groot onderhoud moet worden uitgevoerd maar er te weinig geld in kas zit. Het is dus in het belang van een gezonde VVE om betalingsproblemen tijdig te signaleren en achterstallige betalingen […]

Niet eens met genomen beslissingen binnen de VVE?

Het komt  vaak voor dat appartementseigenaren en leden van een VVE het niet eens zijn met beslissingen die op de algemene ledenvergadering zijn genomen. Soms zijn die beslissingen zelfs in strijd met de splitsingsakte of met de redelijkheid en billijkheid. In zulke gevallen moet u snel handelen want de termijn om dergelijke besluiten te vernietigen […]

Weigering toestemming door de VVE

De VVE weigert u toestemming te verlenen? Tegenwoordig zien we ook vaak dat VVE’s weigeren om individuele eigenaren toestemming te geven voor van alles. Bijvoorbeeld de toestemming aan een eigenaar om zijn of haar appartement te verhuren, de toestemming om te verbouwen, de toestemming om een airco te installeren of bijvoorbeeld de toestemming om een […]

Wijziging splitsingsakte

Voor advies omtrent het wijzigen van de splitsingsakte kunt u bij Van der Kooij Besters Advocaten terecht. Het komt wel eens voor dat een VVE eigenaren de wens heeft om de splitsingsakte te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verouderd splitsingsreglement of een voorgenomen verbouwing van een appartement, waardoor het te verbouwen […]

Optreden tegen een appartementseigenaar

Helaas komt het in de praktijk veel voor dat appartementseigenaren van alles doen zonder toestemming te vragen van een VVE. Zo zijn wij in onze praktijk al voorbeelden tegengekomen van eigenaren die zonder toestemming een dakterras plaatsen, zonder toestemming verhuren aan toeristen, zonder toestemming verbouwingen duitvoeren, zonder toestemming ramen dichtmetselen. Ook zien we vaak eigenaren […]

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18