Bijstand in geschillen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De autoriteit persoonsgegevens (AP) is in Nederland het orgaan wat toezicht houdt op naleving van de AVG. Daarnaast is de AP ook belast met de handhaving van de AVG.

Het niet naleven van de AVG is voor uw onderneming risicovol en kan u veel geld kosten. De Autoriteit Persoonsgegevens is namelijk bevoegd om hoge boetes op te leggen van maximaal € 20 miljoen of 4 procent van uw wereldwijde jaaromzet. Daarnaast is er het risico op bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurders van bedrijven die zich niet aan de AVG houden lopen het risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden wanneer er iets misgaat. Voor ondernemingen is het dan ook belangrijk aantoonbaar de AVG na te leven.

De autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek, al dan niet naar aanleiding van een klacht van een derde partij. Wanneer de AP een schending van de AVG signaleert, heeft de AP onder meer de volgende mogelijkheden en bevoegdheden:

  • De AP kan u sommeren de inbreuk ongedaan te maken;
  • De AP kan u waarschuwen of berispen;
  • De AP kan besluiten de schending openbaar te maken;
  • De AP kan uw onderneming een boete opleggen.

Indien u te maken krijgt met een onderzoek of maatregel door de AP, is het van belang dat u direct handelt zodat zaken niet onnodig escaleren.  De vermeende schending van de AVG moet direct ongedaan worden gemaakt of u moet zo snel mogelijk verweer voeren en aangeven waarom van een schending van de AVG geen sprake is. Wij staan u in dit traject graag bij en denken dat het verstandig is om in deze gevallen direct de hulp van een privacy advocaat in te schakelen.

Om schendingen van de AVG te voorkomen hebben wij de  AVG Audit ontwikkeld. Een overzichtelijke en goedkope manier voor het MKB om AVG proof te worden en te blijven. Ga naar onze pagina over de AVG Audit voor meer informatie.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul het contactformulier* op deze pagina in;
E-mail* naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl;
Bel ons op 020-4713718

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken