Transitievergoeding bij ontslag

Hoogte van transitievergoeding bij ontslag.

Bij het ontslag van u als werknemer moet uw werkgever u een transitievergoeding betalen. U heeft daar recht op. De hoogte van een transitievergoeding bij ontslag hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Laat u als werknemer op voorhand goed adviseren over de transitievergoeding waar u recht op heeft. Accepteer niet zomaar een voorstel van uw werkgever. Wij kunnen voor u beoordelen wat een passende transitievergoeding zou moeten zijn.

Werknemers die onvrijwillig uit dienst treden en minimaal twee jaar in dienst zijn hebben recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van u als werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken.

De transitievergoeding wordt grofweg op de volgende manier berekend:

  • 1/3e (één derde) maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren;
  • 1/2 (half) maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar;

De transitievergoeding is in de wet gemaximeerd en bedraagt maximaal € 77.000,– bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 77.000,– bruto.

Er zijn echter uitzonderingen/afwijkingen op deze regels.

Bent u ouder dan 50 jaar en heeft u een dienstverband van 10 jaar of langer bij uw werkgever, dan heeft u voor ieder jaar dat u op de ontslagdatum ouder dan 50 jaar bent, recht op een maandsalaris per dienstjaar. De maximale transitievergoeding blijft echter wel € 77.000,- bruto of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 77.000,- bruto.

Een en ander geldt niet altijd voor werkgevers met minder dan 25 werknemers.

Ingeval uw werkgever een bedrijf is met minder dan 25 werknemers (tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin uw werkgever u wenst te ontslaan) en is er sprake van een bedrijfseconomisch ontslag wegens de slechte financiële situatie van de onderneming van uw werkgever? In dat geval kan onder bepaalde voorwaarden de arbeidsduur voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten. Wij adviseren u graag zodat u weet wat uw rechten zijn en we voor u als werknemer het onderste uit de kan halen.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Olga SpronkenAdvocaat020-4713718
Roy van WolferenAdvocaat020-209 00 11
titus_bouman
Titus BoumanAdvocaat020-209 00 13