Vordering op een failliete vennootschap

Indien u een vordering heeft op een failliete vennootschap dan zal het incasseren van die vordering een hele klus worden. In de regel is er bij faillissement lang niet voldoende geld om alle schuldeisers van te betalen. Dat is meestal immers überhaupt al de oorzaak van het faillissement. Indien u daarnaast geen preferente schuldeiser bent en dus ook voorkeurspositie heeft, wordt het helemaal lastig.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten kunnen we u adviseren over uw rechten als schuldeiser bij faillissement. Daarnaast kunnen we samen kijken of er wellicht mogelijkheden zijn om de bestuurders van de failliete vennootschap in persoon aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade.

Onder omstandigheden kan het namelijk zo zijn dat de bestuurder van een vennootschap een ernstig en persoonlijk verwijt te maken valt. In dat geval kunnen we uw vordering wellicht op de bestuurder persoonlijk verhalen.

Daarnaast komt vaak voor dat u een vordering heeft op de failliete vennootschap, maar de failliete vennootschap ook op u. De curator sommeert u dan vaak om aan uw verplichtingen te voldoen. Voor u is dat weinig aantrekkelijk. U zou dan immers wel uw schuld aan de failliete vennootschap aflossen maar kunt vervolgens zelf fluiten naar uw geld. Bij Van der Kooij Besters Advocaten kunnen we u over dit vraagstuk ook optimaal adviseren en u bijstaan in geschillen met de curator. Wij kunnen samen met u bijvoorbeeld ook kijken of u in deze situatie een beroep zou kunnen doen op verrekening.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Olga SpronkenAdvocaat020-4713718
Roy van WolferenAdvocaat020-209 00 11
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18