Home - Particulier - Procesrecht - De Verzoekschriftprocedure

De Verzoekschriftprocedure

In het civiele recht kunnen zaken met een dagvaarding of een verzoekschrift worden ingeleid. Verzoekschriftprocedures betreffen over het algemeen het personen- en familierecht (bv. echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen), het faillissementsrecht en het beslagrecht. Ook de procedure bij de Ondernemingskamer is een verzoekschriftprocedure.

Een verzoekschriftprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. In een verzoekschrift vermeldt de verzoekende partij wat hij verzoekt, van wie hij het verzoekt en waarom (de onderbouwing). Ook de juridische gronden waarop de eiser zijn verzoek baseert worden in het verzoekschrift opgenomen.

Het is heel belangrijk dat het verzoekschrift juridisch inhoudelijk goed is en dat uw verzoek helder, juridisch correct en formeel juist wordt ingediend.

Nadat het verzoek is ingediend kan de verwerende partij in veel gevallen een verweer indienen. Zo’n verweer wordt een verweerschrift genoemd. Zo’n verweerschrift kan ook eigen verzoeken (tegenverzoeken) van de verwerende partij bevatten. In die gevallen mag de verzoekende partij weer reageren op de bij verweerschrift ingediende tegenverzoeken.

Na deze schriftelijke ronde volgt meestal een zitting waarbij partijen aanwezig zijn (met hun advocaten). Tijdens deze zitting kan de rechter nadere vragen stellen en kunnen partijen hun standpunten mondeling toelichten. Soms wordt deze procedure ook aangegrepen om te kijken of er een schikking mogelijk is. Na deze zitting volgt een (tussen)beschikking of krijgen partijen de gelegenheid om in een tweede ronde schriftelijk op elkaars standpunten te reageren. Een verzoekschriftprocedure eindigt met een beschikking.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Roy van WolferenAdvocaat020-209 00 11
Jolene GroenestijnJurist020-471 37 18
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
titus_bouman
Titus BoumanAdvocaat020-209 00 13
Romana BloemJurist020-209 00 18
Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaat020-209 00 11
brenda_vos
Brenda VosAdvocaat020-209 00 16
Charlotte HoubenAdvocaat020-209 00 12
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18