Privacyrechten van derden

Indien er binnen uw onderneming persoonsgegevens (dan zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon) worden verwerkt, dan moet dat gebeuren op een manier die ten aanzien van degenen van wie die gegevens zijn (de betrokkenen) rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben de betrokkenen diverse rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten de betrokkenen daarvan op de hoogte stellen en hen wijzen op de rechten die zij hebben ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dat klinkt allemaal omslachtig doch is het simpelweg een verplichting die op u als ondernemer rust.

Een betrokkene heeft bijvoorbeeld het recht op inzage in de gegevens die van hem of haar verwerkt worden en moet van die gegevens een kopie kunnen ontvangen indien de betrokkene daar om verzoekt. Indien de gegevens die verwerkt worden onjuist zijn, dan heeft de betrokkene het recht op (onverwijlde, dus zonder onredelijke vertraging) rectificatie daarvan. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als de gegevens mogelijk onjuist zijn of op onrechtmatige wijze worden verwerkt) heeft de betrokkene het recht op (al dan niet tijdelijke) beperking van de verwerking. De persoonsgegevens moeten bovendien op verzoek van de betrokkene kunnen worden overgedragen aan een andere partij. Een betrokkene kan u onder omstandigheden zelfs verzoeken om de gegevens volledig te verwijderen, ter uitoefening van zijn of haar recht om vergeten te worden: “the right to be forgotten”.

Degene van wie u de persoonsgegevens verwerkt heeft dus diverse rechten waar u rekening mee dient te houden. In het kort gaat het om de volgende rechten:

  • Het recht op inzage
  • Het recht op het ontvangen van een kopie van de persoonsgegevens
  • Het recht op recitificatie
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht op overdracht van de persoonsgegevens
  • het recht om vergeten te worden

Wij kunnen u adviseren over de rechten van betrokkenen, zeker als die betrokkenen opeens willen dat u van alles doet. Wij kunnen u ook adviseren over hoe u het beste kunt voldoen aan verzoeken van betrokkenen.

Niet voor niets hebben wij de AVG Audit ontwikkeld. Een overzichtelijke en goedkope manier voor het MKB om AVG proof te worden en te blijven. Ga naar onze pagina over de AVG Audit voor meer informatie.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul het contactformulier* op deze pagina in;
E-mail* naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl;
Bel ons op 020-4713718

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken

Voor vragen kunt u terecht bij:

Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18