Onrechtmatige daad

Onrechtmatig handelen

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Indien een wederpartij inbreuk maakt op uw rechten, kunt u volgens de wet schadevergoeding vorderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat uw wederpartij inbreuk maakt op uw eigendomsrechten. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand iets stuk maakt of kwijt maakt wat aan u toebehoort. In die gevallen kunt u jegens uw wederpartij aanspraak maken op schadevergoeding. Dat kan ook wanneer een wederpartij jegens u onzorgvuldig handelt of jegens u de wet overtreedt.

Dit alles wordt door advocaten en juristen ook wel een onrechtmatige daad genoemd.

Lijdt u schade door dergelijk onrechtmatig handelen, dan kunt u die schade vergoed krijgen. Wij kennen de wet, zijn op de hoogte van uw rechten en begeleiden u bij een dergelijk traject.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Olga SpronkenAdvocaat020-4713718
Jolene GroenestijnAdvocaat020-209 00 24
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
Charlotte HoubenAdvocaat020-209 00 12
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18