Home - Bedrijven - Aansprakelijkheidsrecht - Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad

Onrechtmatig handelen

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Indien een wederpartij inbreuk maakt op uw rechten, kunt u volgens de wet schadevergoeding vorderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat uw wederpartij inbreuk maakt op uw eigendomsrechten. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand iets stuk maakt of kwijt maakt wat aan u toebehoort. In die gevallen kunt u jegens uw wederpartij aanspraak maken op schadevergoeding. Dat kan ook wanneer een wederpartij jegens u onzorgvuldig handelt of jegens u de wet overtreedt.

Dit alles wordt door advocaten en juristen ook wel een onrechtmatige daad genoemd.

Lijdt u schade door dergelijk onrechtmatig handelen, dan kunt u die schade vergoed krijgen. Wij kennen de wet, zijn op de hoogte van uw rechten en begeleiden u bij een dergelijk traject.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


 

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Jolene GroenestijnJurist020-471 37 18
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
Lisanne_Koot
Lisanne KootAdvocaat020-209 00 11
brenda_vos
Brenda VosAdvocaat020-209 00 16
Charlotte HoubenAdvocaat020-209 00 12
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18