De Wanprestatie

Het niet nakomen van afspraken

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden

U kunt ook aanspraak maken op schadevergoeding wanneer een wederpartij afspraken niet nakomt. Denk bijvoorbeeld aan contractafspraken die de wederpartij schendt of negeert. Ook in die gevallen kunt u uw schade vergoed krijgen.

Levert een wederpartij bijvoorbeeld niet op tijd? Levert uw wederpartij kwalitatief slecht werk? Maakt uw wederpartij fouten? In al die gevallen kunnen wij samen met u kijken of we een schadevergoeding voor u kunnen vorderen.

Dit alles wordt door advocaten en juristen ook wel een wanprestatie genoemd.

Lijdt u schade door een dergelijke wanprestatie, dan kunt u die schade vergoed krijgen. Wij kennen de wet, zijn op de hoogte van uw rechten en begeleiden u bij een dergelijk traject.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Olga SpronkenAdvocaat020-4713718
Jolene GroenestijnAdvocaat020-209 00 24
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
Charlotte HoubenAdvocaat020-209 00 12
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / Partner020-471 37 18
vincent_besters
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18