De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: ‘’WAB’’) in werking getreden.
Deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken vaste dienstverbanden aan te
bieden. Voor u als werkgever heeft dit een aantal veranderingen meegebracht. Hieronder
treft u er een aantal aan.

Transitievergoeding
Als werkgever dient u er rekening mee te houden dat uw werknemers in beginsel vanaf de
eerste werkdag recht hebben op een transitievergoeding. Niet alleen wanneer de
arbeidsovereenkomst op uw initiatief wordt beëindigd, maar ook wanneer een tijdelijke
arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Ketenregeling
Deze regeling ziet op tijdelijke contracten. Zijn uw werknemers werkzaam op basis van een
tijdelijk contract? U mag uw werknemers in beginsel drie tijdelijke contracten in maximaal
drie jaar aanbieden. Houd dit goed in de gaten, want daarna kan er een contract voor
onbepaalde tijd ontstaan.

Oproepcontracten
Werkt u met oproepkrachten? Sinds de invoering van de WAB krijgen oproepkrachten het
recht om een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden
opgeroepen. Ook houdt een oproepkracht recht op loon indien binnen vier dagen voordat hij
zou moeten werken, het werk wordt afgezegd, of indien het tijdstip of de duur van de oproep
wordt gewijzigd. Bij cao kan dit worden verkort tot 24 uur.

Indien u het dienstverband na 12 maanden wenst voort te zetten, dan dient u de
oproepkracht een aanbod te doen voor het gemiddeld aantal uren dat hij in de 12 maanden
daarvoor heeft gewerkt. Doet u dit niet, dan kan de oproepkracht alsnog loon claimen voor
het gemiddelde aantal uren.

i-grond
Dat houdt in dat ontslag mogelijk is bij een combinatie van meerdere omstandigheden, die
ieder op zichzelf niet voldoende zijn om een ontslag te rechtvaardigen, maar in onderlinge
samenhang tóch maken dat van de werkgever niet gevergd kan worden dat de
arbeidsovereenkomst in stand blijft. Neem bijvoorbeeld verwijtbaar handelen en een
verstoorde arbeidsverhouding.

Wanneer u gebruik wenst van deze “joker”, dan dient u er rekening mee te houden dat de te
betalen transitievergoeding worden bepaald op 150% van de normale transitievergoeding.

Mocht u over een van deze onderwerpen vragen hebben, dan helpen wij u graag verder.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul het contactformulier* op deze pagina in;
E-mail* naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl;
Bel ons op 020-4713718

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken

Voor vragen kunt u terecht bij:

Afra RateringAdvocaat020 - 471 37 18
Charlotte UrlusAdvocaat020-4713718