Het eindigen van huurovereenkomsten voor woonruimte

U wenst een huurovereenkomst voor een woonruimte te laten eindigen. Wat nu?

Beëindiging van huurovereenkomsten voor een woonruimte kan plaatsvinden door:

  1. het verstrijken van de overeengekomen duur;
  2. door opzegging;
  3. met wederzijds goedvinden;
  4. door ontbinding in geval van een toerekenbare tekortkoming.

1. Het verstrijken van de overeengekomen duur

Een huurovereenkomst met betrekking tot een woonruimte kan eindigen door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur. Daar zitten echter wel een boel haken en ogen aan waar u bij het aangaan van de huurovereenkomst al op moet letten. Op onze speciale pagina over dit onderwerp, vertellen we u meer.

2. Opzegging

Voor woonruimte behelst de wet uitgebreide regelingen omtrent opzegging, beëindiging en huurbescherming.

Voor de opzegging van een huurovereenkomst voor woonruimte is altijd opzegging vereist, ook al is de huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. Conform de wet moet die opzegging geschieden via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Bent u verhuurder dan eist de wet ook nog dat de opzeggingsbrief de gronden voor opzegging moet vermelden en dat het daarbij altijd moet gaan om (één van de) gronden zoals aangegeven in de wet. Doordat de wet de verhuurder een limitatief aantal opzeggingsgronden geeft en doordat de wet bepaalt dat een door de verhuurder opgezegde huurovereenkomst toch in stand blijft (indien de huurder niet instemt met de opzegging) totdat een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de huurovereenkomst eindigt, is de huurder in aanzienlijke mate beschermd. Dit noemen we ook wel huurbescherming.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten kunnen we u adviseren over de opzeggingsgronden die in uw casus wellicht van toepassing zijn. Ook voeren wij voor u indien nodig de procedure indien bij de rechter.

3. Beëindiging met wederzijds goedvinden

Beëindiging van een huurovereenkomst kan uiteraard ook plaatsvinden in goed overleg tussen verhuurder en huurder. Dat noemen we ook wel wederzijds goedvinden. In de praktijk gebeurt dit regelmatig omdat huurder en verhuurder niet zitten te wachten op een procedure. Als de huurder echter sterk staat is het vaak wel noodzakelijk dat er door de verhuurder een verhuisvergoeding wordt betaald.  Komen partijen er samen uit, dan maakt het niet uit dat de overeengekomen duur van de overeenkomst nog niet is verstreken. In onderling overleg is immers alles mogelijk.

Zegt de verhuurder de huurovereenkomst rechtsgeldig op en stemt de huurder daar schriftelijk mee in, dan eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waartegen is opgezegd, zonder dat partijen naar de rechter hoeven te stappen.

Wij stellen voor onze cliënten regelmatig beëindigingsovereenkomsten op en onderhandelen met huurder of verhuurder over de voorwaarden van zo’n beëindiging. Voor bijstand in dit soort kwesties kunt u dus zeker bij ons terecht.

4. Ontbinding

Komt de huurder of verhuurder zijn of haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet na, dan kan de huurovereenkomst door de andere partij worden ontbinden. Het niet nakomen van verplichtingen wordt ook wel een tekortkoming genoemd. Ontbinding kan slechts door de rechter plaatsvinden. De partij die ontbinding wil bewerkstelligen dient dat dus via een  gerechtelijke procedure te doen. Wij kunnen u daarin begeleiden. Belangrijk is bijvoorbeeld altijd dat de tekortkoming zwaar genoeg is om ontbinding te rechtvaardigen. Aan verhuurderszijde is vaak huurachterstand of structurele te late betaling van de huur, de tekortkoming die reden voor ontbinding van de huurovereenkomst oplevert. Het is een ongeschreven regel dat een huurachterstand van minimaal 3 maanden noodzakelijk is om een ontbinding te rechtvaardigen.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten vertellen we u hier graag meer over en adviseren we u op maat!

 

Vrijblijvend contact

Hebt u een probleem met de verhuurder of wilt u weten wat uw rechten zijn; wij staan u graag vrijblijvend te woord. Belt u ons eens vrijblijvend op voor overleg.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul het contactformulier* op deze pagina in;
E-mail* naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl;
Bel ons op 020-4713718

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Mukesh KumarAdvocaat020-4713718
Afra RateringAdvocaat020 - 471 37 18
Barry VloeijberghsAdvocaat020-4713718
advocaat amsterdam
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18