AVG Audit: Module 5 – Opstellen Privacyverklaring

Opstellen Privacyverklaring

Op basis van de AVG moet je de betrokkenen al voordat u ook maar (mogelijk) persoonsgegevens van die betrokkene gaat verwerken al laten weten hoe u omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen op basis van die informatie namelijk besluiten om u wel of geen persoonsgegevens te verstrekken.

Het is niet voldoende om betrokkenen nadat ze persoonsgegevens hebben verstrekt (bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen, of door het contactformulier op de website gebruikt te hebben) te voorzien van informatie, deze informatie moet vooraf in te zien zijn. Dit regelt u middels het opstellen van een Privacyverklaring die op uw website in te zien moet zijn voor iedereen.

In een privacyverklaring moet nogal wat informatie bevatten. Het gaat onder meer om de navolgende punten:

  • Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
  • Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens;
  • Verwerkingsdoeleinden;
  • Duur van de opslag van de persoonsgegevens: persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. U moet een concrete periode benoemen hoe lang u de persoonsgegevens bewaart;
  • Indien de bezoeker van uw website geen persoonsgegevens wil verstrekken, moet u in de privacyverklaring vermelden wat de gevolgen hiervan zijn. Dit is met name van belang in het geval de rechtsgrond voor de verwerking gelegen is in een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde waar de persoonsgegevens voor verwerkt dienen te worden;
  • De rechten van de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens, dit gaat om inzage, aanpassing en verwijdering;
  • Hoe gegeven toestemming tot verwerking ingetrokken kan worden;
  • Dat betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en hoe dat in zijn werk gaat;
  • Als er gebruik gemaakt wordt van profiling en geautomatiseerde besluitvorming dan moet u dit melden en moet je ook aangeven met welk doel dit gebeurt. De verschaffer van de persoonsgegevens mag hier tegen in bezwaar gaan;
  • Als de bron van persoonsgegevens niet de betrokkene zelf is moet u aangeven wie wel de bron van de persoonsgegeven is.

Mocht u persoonsgegevens ontvangen van derden of mocht u persoonsgegevens willen doorgeven aan derden dan moet dit ook in de privacyverklaring opgenomen worden. Omdat De informatie die in de Privacyverklaring opgenomen is moet u formeel verstrekken op het moment van verzamelen van persoonsgegevens bij de betrokkene zelf.

Het opstellen van een privacyverklaring is maatwerk en doen wij voor u voor een vast bedrag van € 750,00 ex btw.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul het contactformulier* op deze pagina in;
E-mail* naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl;
Bel ons op 020-4713718

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken