Onterving, hoe zit dat?

Regelmatig komen wij in onze praktijk tegen dat kinderen worden onterfd, bijvoorbeeld door een ruzie in de familie, of doordat de overledene is hertrouwd en het contact met de kinderen uit het eerste huwelijk is verwaterd. In Nederland is het echter niet mogelijk om kinderen volledig te onterven. Het is wel mogelijk om de erfenis van een kind te verkleinen, maar helemaal niks zal een kind niet snel krijgen. Hoe is dit geregeld? Kinderen hebben altijd recht op hun zogenoemde legitieme portie. Die legitieme portie is de helft van het bedrag waar ze recht op zou hebben als zij niet waren onterfd.

Stel er zijn 3 kinderen en hun 2 ouders die nog steeds met elkaar in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Een van de ouders, in dit voorbeeld de vader, komt te overlijden. Het vermogen van de ouders is op het moment van overlijden € 100.000. Omdat de ouders in gemeenschap van goederen waren gehuwd was de helft van dit vermogen van moeder, en de andere helft van vader. De helft van vader is feitelijk de erfenis. In dit geval zijn er 4 erfgenamen namelijk moeder en 3 kinderen. Ieder van deze erfgenamen krijgt ¼ van de erfenis. Dat is derhalve € 12.500. Een van de kinderen is echter onterfd. Het onterfde kind maakt aanspraak op zijn of haar legitieme portie. Dat is de helft van hetgeen dit kind zonder onterving recht op zou hebben gehad (dus € 12.500), dus krijgt dit kind € 6.250. In dit voorbeeld krijgt het onterfde kind dus 1/8 van de erfenis.

De legitieme portie gaat echter nog een stap verder. Wanneer de erflater tijdens zijn leven schenkingen aan een of meerdere erfgenamen heeft gedaan moeten deze schenkingen in principe opgeteld worden bij de erfenis voor de bepaling van de legitieme portie. Dit is best cryptisch en daarom zal ik ook dit uitwerken met een voorbeeld. We hebben het over dezelfde vader en moeder met 3 kinderen waarvan een van de kinderen is onterfd. Hun vermogen is nog steeds € 100.000. Echter heeft de erflater bij leven € 100.000 aan schenkingen gedaan aan een of meerdere van de erfgenamen. De rekensom wordt dan als volgt: de nalatenschap is nog steeds € 50.000. Bij deze nalatenschap worden de schenkingen van € 100.000 opgeteld. Voor het berekenen van de legitieme portie wordt dan uitgegaan van (€ 50.000 + € 100.000) is € 150.000. Het onterfde kind heeft recht op 1/8 hiervan derhalve € 18.750.

Samengevat: ouders kunnen tot zekere hoogte hun kinderen onterven. Onterfde kinderen hebben echter wel degelijk recht op een deel van de erfenis. Dat deel is de helft van hetgeen waar dat kind recht op zou hebben gehad zonder onterving. Maar hierbij worden opgeteld kort gezegd giften die gedaan zijn aan andere erfgenamen.

Zo zijn er nog veel meer vragen en geschillen denkbaar die kunnen ontstaan naar aanleiding van een erfenis. Wij onderhandelen voor u over erfenissen, en wordt er geen onderlinge regeling getroffen, kunnen wij voor u ook een procedure opstarten om voor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt.

Bij van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder met uw erfrechtzaak. Bij ons kantoor werkt erfrechtspecialist Mr. Marie Louise Neuteboom-Van Asselt. Als gespecialiseerde erfrechtadvocaat heeft zij de specialistenopleiding erfrecht van de vereniging van familie- en erfrechtadvocaten (vFAS) afgerond. Zij kan u derhalve optimaal bijstaan in alle erfrechtzaken, zowel voor advies als bijstand in een procedure.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul hetcontactformulierin
E-mail naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl
Bel ons direct op 020-4713718

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Britt KlousJurist020-4713718
Eline van VelthovenAdvocaat020-4713718
Puk BirnieAdvocaat020-4713718
advocaat amsterdam
Marie Louise Neuteboom – Van AsseltAdvocaat020-4713718