Ontslag en vaststellingsovereenkomst

Heeft u het voornemen om de arbeidsovereenkomst met één van uw werknemers te beëindigen? Onze advocaten helpen u graag om gezamenlijk te zoeken naar een goede oplossing voor de situatie. Er zijn grofweg vier manieren waarop uw arbeidsovereenkomst kan eindigen.

  1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In deze gevallen wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten.
  2. Ontbinding door de kantonrechter;
  3. Opzegging met een ontslagvergunning van het UWV;
  4. Ontslag op staande voet.

De vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst
De vaststellingsovereenkomst, is een overeenkomst waarbij de contractanten afspraken met elkaar maken om een einde te maken aan bepaalde onzekerheden, of om te voorkomen dat  er ruzie ontstaat. Kort en goed: om strijd te voorkomen, of om de strijdbijl te begraven. De vaststellingsovereenkomst kent vele toepassingen. Zo worden ook arbeidsrelaties regelmatig beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Die wordt dan ook wel
beëindigingsovereenkomst genoemd.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst biedt voor beide partijen vele voordelen. Zonder volledigheid na te streven zijn dit toch wel de belangrijkste redenen:

  1. Het is snel en eenvoudig;
  2. De kosten zijn meestal beperkt;
  3. Partijen hebben zelf invloed op de manier waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
  4. Er is meer mogelijk dan via een rechter;
  5. De werknemer behoudt in beginsel zijn/haar recht op een WW-uitkering;

Procedures bij de kantonrechter en het UWV duren lang. De procedure bij het UWV duurt enkele maanden. De procedure bij de kantonrechter zal nóg langer duren. Eerst moeten schriftelijke stukken worden uitgewisseld, waarna ook nog eens een zitting moet worden ingepland. U bent zo maar een half jaar verder. Intussen moet het loon worden doorbetaald. Vervolgens is het nog maar de vraag of het UWV de vergunning verleent, respectievelijk of
de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt.

Een vaststellingsovereenkomst komt vaak binnen enkele weken tot stand. Minder werk voor de advocaat, betekent minder kosten voor u. Bovendien bent u er met een vaststellingsovereenkomst zeker van dát de arbeidsovereenkomst eindigt, per wanneer en hoeveel er betaald moet worden. Over al deze zaken heeft u zelf onderhandeld. Het
voordeel daarvan is dat u kunt leven met de uitkomst. Daarnaast bent u voor het al dan niet  eindigen van de arbeidsovereenkomst, niet afhankelijk van een derde die mogelijk oordeelt dat de arbeidsovereenkomst in stand moet blijven. Het is ook mogelijk dat de derde wel meent dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen, maar bijvoorbeeld ver in de toekomst en tegen een te hoge prijs. Allemaal onzekerheden die niet spelen wanneer u het zelf regelt met
de werknemer. Wanneer u de arbeidsovereenkomst met de werknemer wilt beëindigen door middel van een
vaststellingsovereenkomst, dan zijn de arbeidsrechtspecialisten van Van der Kooij Besters u
graag van dienst. Zij kunnen u helpen bij het onderhandelingsproces en het opstellen van de
vaststellingsovereenkomst.

Ontbinding door de kantonrechter
Lukt het niet om met de werknemer een regeling te treffen, dan kunt u de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De wet kent verschillende gronden waarop de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. Die ontbindingsgronden moeten volledig zijn vervuld. Zo niet, dan wordt in beginsel niet ontbonden. U dient dus een goed opgebouwd dossier tegen de werknemer te hebben.

Sinds kort is ook een combinatie van ontslaggronden is mogelijk. Lees daarover meer in het artikel over De Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Wij kunnen u in dit voortraject adviseren over uw kansen in een procedure en u helpen bij de eventuele opbouw van het dossier. Zo nodig verlenen wij bijstand in de ontbindingsprocedure.

Opzegging met een ontslagvergunning van het UWV
De derde smaak is een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst met een ontslagvergunning van het UWV. Deze route komt slechts in beeld wanneer de wens tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is ingegeven door bedrijfseconomische redenen, of wanneer de werknemer langer dan twee jaar ziek is. U moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Wij kunnen u daarbij helpen.

Zowel in geval van bedrijfseconomische redenen, als in geval van langdurige ziekte bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Dat wringt. Wanneer moet worden bezuinigd om bijvoorbeeld een faillissement af te wenden, dan is er meestal ook geen geld voor het betalen van een transitievergoeding. Onder omstandigheden kunt u voor de betaalde transitievergoeding door het UWV worden gecompenseerd. Wij adviseren graag
over de mogelijkheden.

Datzelfde geldt voor de transitievergoeding die moet worden betaald als de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer wordt opgezegd. Voorheen werden dergelijke arbeidsovereenkomsten niet opgezegd, omdat werkgevers die transitievergoedingen niet wilden betalen. Het gevolg was een groot aantal zogenaamde slapende dienstverbanden. Daarom worden nu ook transitievergoedingen die zijn betaald voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met langdurig zieke werknemers, onder voorwaarden gecompenseerd door het UWV. Wij adviseren daar graag over.

Ontslag op staande voet
Bent u van plan om een werknemer op staande voet te ontslaan? Dat gaat niet zomaar. Ontslag op staande voet heeft zeer verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom gelden daarvoor ook zeer strenge voorwaarden.

Een ontslag op staande voet wordt vaak met succes door de werknemer aangevochten. De werknemer kan vernietiging van het ontslag vorderen. Lukt dat, dan is de werknemer altijd in dienst gebleven. Vaak zal na het ontslag geen loon meer zijn betaald. U zal dan achterstallig loon moeten betalen, vaak vermeerderd met incassokosten, wettelijke rente, wettelijke verhoging (die in iets meer dan één maand kan oplopen tot maximaal 50% van het achterstallige loon) en een proceskostenveroordeling.

De werknemer kan ook berusten in het ontslag, maar het ontslag toch door een rechter laten toetsen. Als blijkt dat de werknemer ten onrechte op staande voet is ontslagen, of weliswaar terecht op staande voet is ontslagen, maar het ontslag voldoet niet aan de zeer strenge vereisten, dan staat vast dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd, zonder inachtneming van de opzegtermijn. Bij een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst immers onmiddellijk. Opzeggen zonder inachtneming van de opzegtermijn leidt niet alleen tot een loonvordering over de opzegtermijn (vermeerderd met voornoemde opslagen), maar ook tot ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever heeft in beginsel tot gevolg dat u – naast de transitievergoeding – een billijke vergoeding verschuldigd bent.

Om te voorkomen dat de werknemer het ontslag met succes kan aanvechten, raden wij aan om de werknemer niet te ontslaan, maar hem/haar onmiddellijk na ontdekking van het verwijtbare gedrag aan te spreken op dat gedrag en de werknemer daarna op non-actief te stellen. Dan handelt u in ieder geval met de vereist spoed, maar u doet niets onomkeerbaars. Daarna neemt u onmiddellijk contact op met onze arbeidsrechtspecialisten. Zij zullen beoordelen of een ontslag op staande voet een passend middel is, of dat u de arbeidsovereenkomst tóch op een andere manier zou moeten beëindigen. Bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst of een ontbindingsverzoek.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul het contactformulier* op deze pagina in;
E-mail* naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl;
Bel ons op 020-4713718

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken

Voor vragen kunt u terecht bij:

Afra RateringAdvocaat020 - 471 37 18
Charlotte UrlusAdvocaat020-4713718