Huurrecht voor verhuurders

Bij Van der Kooij Besters Advocaten doen wij veel zaken op het gebied van huurrecht. Wij staan daarin zowel verhuurders als huurders bij. Verhuurders verhuren hun panden aan huurders. Dat kunnen zowel bedrijfsruimten, kantoorruimten alsmede woonruimten zijn. Verhuurders hebben rechten, maar huurders hebben dat ook. Regelmatig komen wij verhuurders tegen die zich niet bewust zijn van de rechten van huurders, bijvoorbeeld ten aanzien van een huurder van een woonruimte of een winkelruimte.

Verhuren van een woning

Het komt regelmatig voor dat een woning wordt verhuurd. Het verhuren van een woning klinkt financieel interessant, maar kent juridische risico’s.

Zo komt het regelmatig voor dat een woning voor bepaalde tijd (van bijvoorbeeld twee jaar) wordt verhuurd. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet door het enkele verloop van de bepaalde huurperiode. In beginsel is opzegging (met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen en de opzeggingsformaliteiten) op basis van de limitatief in de wet opgesomde opzeggingsgronden vereist. Indien de huurder niet (binnen zes weken na opzegging) instemt met de opzegging, is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Niet zelden oordeelt de rechter dat de huurovereenkomst niet is beëindigd, bijvoorbeeld omdat geen sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege verlengd. De rechter beslist of de overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor een door hem vast te stellen bepaalde tijd wordt verlengd. De verhuurder is zich lang niet altijd bewust van het feit dat het vaak niet eenvoudig is om de overeenkomst met de huurder te beëindigen.

Een ander voorbeeld is de huurder die de huurprijs met succes verlaagt via de huurcommissie. Neem bijvoorbeeld de verhuurder die zijn woning verhuurt voor een bedrag van EUR 1.200,=. De huurder kan eventueel de huurprijs via de huurcommissie omlaag halen, mits de huurder hier tijdig bij is. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat – waar de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst een bedrag van EUR 1.200,= heeft afgesproken  – de huurder een lager bedrag aan huur hoeft te betalen.

Verhuren van een winkelruimte

De huurder van een winkelruimte geniet eveneens diverse wettelijke beschermingen; bijvoorbeeld een ontruimingsbescherming.

Stel de verhuurder verhuurt een winkelruimte voor een periode van vijf jaar. De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt, wordt na het verstrijken daarvan van rechtswege met vijf jaar verlengd. De opzegging tegen het einde van het eerste vijf jaar kan slechts geschieden op basis van beperkte opzeggingsgronden. Overigens geldt ook bij verhuur van winkelruimte dat bijvoorbeeld een opzegging is vereist en dat er aan diverse formaliteiten dient te zijn voldaan. Indien de huurder niet (binnen zes weken na opzegging) instemt met de opzegging, is een gang naar de rechter onvermijdelijk.

 

Er zijn mogelijkheden genoeg

Vaak is het kennen van de risico’s een belangrijke eerste stap. Een tweede stap is het zoeken naar oplossingen; want – zoals gebruikelijk in het recht – zijn die er. Zo is het mogelijk een woning tijdelijk te verhuren, zij het op beperkte wijze en onder strikte voorwaarden. Bij een winkelruimte gelden veel ontruimingsbescherming bijvoorbeeld niet voor een huurovereenkomst van twee jaar of korter. Hoewel het niet eenvoudig is de huurprijsbescherming van de huurder volledig te beperken, is het wel mogelijk om daarop in te spelen.

Het is overigens niet dat de huurder enkel wordt beschermd door de wet. De huurder heeft ook verplichtingen. Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, is een gang naar de rechter soms onvermijdelijk. Natuurlijk verdient het altijd voorkeur om een geschil buiten de rechter om op te lossen. Maar wat als de huurder bijvoorbeeld is opgehouden met betalen en er inmiddels sprake is van een huurachterstand van vier maanden? Aanmaningen blijken niets op te leveren. Een kort geding kan dan een oplossing bieden.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul hetcontactformulierin
E-mail naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl
Bel ons direct op 020-4713718

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Mukesh KumarAdvocaat020-4713718
Afra RateringAdvocaat020 - 471 37 18
Barry VloeijberghsAdvocaat020-4713718
advocaat amsterdam
Rosalie van RooijenAdvocaat020-209 00 23
Vincent BestersAdvocaat / Partner020-471 37 18