Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Als jij en jouw partner het eens zijn over de echtscheiding en over kwesties zoals alimentatie, verdeling en de zaken die over de eventuele kinderen gaan, is het raadzaam dat jullie samen een gezamenlijke advocaat zoeken. Die advocaat zal dan de gemaakte afspraken vastleggen in een zogenoemd echtscheidingsconvenant. De advocaat dient vervolgens bij de rechtbank een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in. Aan dit gezamenlijke verzoek tot echtscheiding zal het echtscheidingsconvenant worden gehecht. Vervolgens spreekt de rechtbank de echtscheiding uit en neemt een beslissing over de overige zaken zoals alimentatie, verdeling, omgang met eventuele kinderen etc. Hierbij volgt de rechtbank in principe het echtscheidingsconvenant.

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding behandelen wij op uurtarief of voor een vaste prijs.

Wanneer jij en jouw partner het over veel zaken al eens zijn behandelen wij jullie gezamenlijk verzoek tot echtscheiding voor de fixed fee van € 850 plus kosten en btw. Hierbij zijn inbegrepen het intakegesprek, dat meestal wel een paar uur duurt, het opstellen van het echtscheidingsconvenant, het opstellen van het echtscheidingsverzoek en het vervolgens begeleiden van de echtscheidingsprocedure tot aan de inschrijving van de echtscheiding. Bij kosten moet je denken aan het griffierecht dat jullie moeten betalen aan de rechtbank om jullie echtscheiding daar te laten behandelen en uittreksels uit de GBA.

Bij ons is het gezamenlijk verzoek dus niet een invul oefening op internet, maar een gedegen begeleiding door ervaren advocaten.

Soms gaat aan dat gezamenlijk verzoek tot echtscheiding nog een aantal sessies met de gezamenlijk advocaat vooraf. In feite is dat een mediation. De gezamenlijke advocaat spreekt dan in meerdere sessies alle geschilpunten door en vindt voor jullie beiden een goede oplossing, met jullie samen. In principe behandelen wij zo’n gezamenlijk verzoek op uurtarief. Als duidelijk is hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn kunnen wij ook hier een vaste prijs voor afspreken.