De enquêteprocedure

De enquêteprocedure

Wij adviseren ondernemingen, bestuurders, directieleden en aandeelhouders bij alle mogelijke geschillen die binnen een onderneming kunnen ontstaan. Sommige van die geschillen kunnen opgelost worden middels een zogenaamde enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Indien een bestuurder of aandeelhouder van mening is dat er redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid of juiste gang van zaken bij een onderneming, kan een enquêteprocedure worden opgestart.  In een enquêteprocedure kan de Ondernemingskamer een onderzoek gelasten naar de gang van zaken binnen een onderneming. Tevens kan de Ondernemingskamer voorlopige spoedmaatregelen treffen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het schorsen of ontslaan van bepaalde bestuurders, het beheer van bepaalde aandelen overdragen aan derden of het voorzien in een interim bestuur. Zo’n interim bestuur kan de ondernemingskamer “naast” het reeds zittende bestuur plaatsen doch de ondernemingskamer kan ook het zittende bestuur schorsen en het interim bestuur in plaats van het zittende bestuur de regie binnen een onderneming over laten nemen.

Deze spoedmaatregelen kunnen worden genomen indien de Ondernemingskamer inderdaad vindt dat er redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken binnen een onderneming te twijfelen. Hangende het onderzoek wat dan door de Ondernemingskamer wordt bevolen, kunnen de voornoemde spoedmaatregelen worden getroffen indien de Ondernemingskamer dat nodig acht. In dat onderzoek kan dan tevens worden gekeken naar de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Als u als aandeelhouder of bestuurder meent dat u op onterechte en oneerlijke wijze buiten spel wordt gezet, dan kan een enquêteprocedure u de mogelijkheid geven om snel en efficiënt terug te slaan. Indien u als zittend bestuurder u het ebsturen onmogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld omdat er enkele dwarsliggers zijn onder de mede bestuurders of mede aandeelhouders en er een zogenoemde “deadlock”is ontstaan, kan u via de enquêteprocedure proberen weer baas in eigen huis te worden en de orde te herstellen.

In het ondernemingsrecht is een enquêteprocedure dan ook een belangrijk wapen. Een groot voordeel van deze procedure is dat de procedure relatief snel kan gaan en eventuele spoedmaatregelen snel kunnen worden getroffen. In situaties waarbij geen tijd te verliezen is, kan de enquêteprocedure mooi van pas komen.

Bij van der Kooij Besters Advocaten kunnen wij u alles over deze procedure vertellen. Ook kunnen wij deze procedure voor u opstarten of kunnen wij verweer voeren, afhankelijk van uw belangen.

Neem contact met ons op!

Heeft u als ondernemer andersoortige vragen of behoefte om even te sparren over uw unieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

U kunt uw vraag stellen via het ‘Gratis juridisch advies’-formulier en u krijgt gedurende de hele week gegarandeerd binnen 48 uur antwoord. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via telefoonnummer 020-4713718 of direct mailen via info@vanderkooijbestersadvocaten.nl. Indien nodig plannen we dan een afspraak in.

Iedere woensdag van 16:00 uur tot 18:00 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. Je bent van harte welkom en onze advocaten nemen ruim de tijd om jou van juridisch advies te voorzien.

  • Vincent Besters

    Vincent Besters

  • Jan Paul van der Kooij

    Jan Paul van der Kooij

  • Lisanne Koot

    Lisanne Koot