- 14-11-2022

U GAAT MET UW KIND OP VAKANTIE EN NEEMT MEE? TOESTEMMING VAN DE ANDERE GEZAGHEBBENDE OUDER

Als u met uw minderjarige kind naar het buitenland wilt en uw kind nog een andere gezaghebbende ouder heeft, heeft u toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Als de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft, dan kan de rechter worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen.

Toestemming

Als u met uw ex-partner of een andere persoon (bijvoorbeeld uw huidige partner) gezamenlijk het gezag over uw minderjarige kind heeft, heeft u van diegene toestemming nodig om met uw kind naar het buitenland te reizen. Het maakt daarbij niet uit met welk vervoersmiddel de reis plaatsvindt. Als u geen toestemming heeft, dan wordt de reis als ontvoering van uw kind beschouwd. Daarnaast kan u bijvoorbeeld op het vliegveld door de Koninklijke Marechaussee tegen worden gehouden.

De andere gezaghebbende ouder kan de toestemming verlenen door het invullen en ondertekenen van het formulier ‘Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’.  Dit formulier is te downloaden van de website van Rijksoverheid [1]. Het is van belang dat de andere gezaghebbende ouder tijdig om toestemming wordt gevraagd, zodat bij een weigering daarvan de rechter nog om vervangende toestemming kan worden verzocht.

Vervangende toestemming van de rechter

Als de andere gezaghebbende ouder geen toestemming verleent voor de reis naar het buitenland, kan de rechter worden verzocht om daar vervangende toestemming voor te verlenen [2].  Een verzoek tot vervangende toestemming wordt binnen zes weken behandeld [3].

De rechter neemt een zodanige beslissing zoals hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Bij de beslissing dient de rechter alle omstandigheden van het geval te betrekken en alle belangen af te wegen [4]. De belangen en omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de toestemming (i) wordt verleend, (ii) niet wordt verleend of (iii) onder voorwaarden wordt verleend. Tijdens de pandemie hebben meerdere rechters bijvoorbeeld vervangende toestemming verleend, onder de voorwaarde dat op de dag van vertrek het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar de plaats van bestemming positief is [5].

Heeft u vragen, weigert de andere gezaghebbende ouder om toestemming te verlenen of bent u bijvoorbeeld verzocht om toestemming te verlenen en lijkt u het verlenen daarvan niet in het belang van het kind? Schroom dan niet om contact op te nemen.

[1]   Rijksoverheid.nl.

[2]  Artikel 1:253a lid 1 BW.

[3] Artikel 1:253a lid 6 BW.

[4] Rb. Overijssel 4 april 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:933.

[5]  Rb. Rotterdam 13 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6917; Rb Rotterdam 31 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5035; Rb. Den Haag 17 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:7266; Rb. Den Haag 17 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:7282; Rb. Noord-Nederland 19 januari 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:180.