Blog artikelen

26-02-2019

Herberekening kinderalimentatie in verband met het kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop

Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, zal de ene ouder kinderalimentatie dienen te betalen aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Voor het vaststellen van de kinderalimentatie wordt kort gezegd eerst de behoefte van de kinderen vastgesteld en vervolgens wordt er gekeken in hoeverre beide ouders draagkracht hebben om in de […]

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte

Sinds de invoering van de WWZ geldt dat wanneer een werknemer ontslagen wordt omdat hij langer dan twee jaar ziek is de werkgever een transitievergoeding moet betalen. Veel werkgevers kozen er voor om die verplichting te omzeilen. Zij lieten de arbeidsovereenkomsten van langdurige zieke werknemers in stand, de zogeheten slapende dienstverbanden. Inmiddels hebben de Eerste […]

12-02-2019

Bewijslast in civiele zaken

Het belang van strategisch verweren In civiele procedures discussiëren de advocaten van partijen regelmatig over welke partij de bewijslast nu eigenlijk draagt van bepaalde feiten of stellingen. Dat is ook niet zo gek want de partij die van de rechter bepaalde stellingen moet bewijzen is in het nadeel. Levert die partij het bewijs namelijk niet, […]

17-01-2019

Partneralimentatie drastisch op de schop!

Op 11 december 2018 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Nu moet alleen de Eerste Kamer zich nog buigen over het Wetsvoorstel, waarna de nieuwe wet, zo is de bedoeling, ingaat per 1 januari 2020. De nieuwe wet geldt niet voor “oude” gevallen. Wat gaat er nu eigenlijk veranderen? Hoofdregel: In de […]

16-12-2018

Recht op adoptie?

In Nederland kennen wij een verschil tussen biologische en juridische ouders. Een kind kan maximaal twee juridisch ouders hebben. In beginsel is het zo dat de vrouw uit wie het kind wordt geboren automatisch de juridisch moeder is. Meestal is dit ook de biologische moeder.1 Juridisch vader is de man met wie de vrouw op […]

1 2 3 4