- 06-03-2019

Vorderingen in het buitenland incasseren

Heeft u een openstaande vordering op uw debiteur, maar bevindt uw debiteur zich momenteel niet meer in Nederland maar in een lidstaat van de Europese Unie? Dan hoeft het geen probleem te zijn om uw vordering te kunnen incasseren!

Indien uw debiteur zich in een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt, met uitzondering van Denemarken, houdt dat in dat er een mogelijkheid bestaat om een Europees Betalingsbevel af te dwingen. Met dit Europese Betalingsbevel is het mogelijk om onbetwiste grensoverschrijdende vorderingen gemakkelijk via een gerechtelijke instantie af te dwingen[1].

Het Europese Betalingsbevel wordt gestart door middel van het invullen van verschillende formulieren. Met deze formulieren wordt er een verzoek tot een Europees Betalingsbevel gedaan bij de rechtbank Den Haag. Hierin wordt uiteraard de hoofdsom vermeld, maar ook de rente- en de kostenberekeningen. Daarnaast is het altijd van belang om ook bewijs van de openstaande vordering aan te leveren. Hierbij valt onder andere te denken aan vervallen facturen, aanmaningen, erkenning van de openstaande vordering en/of gesloten overeenkomsten. Indien de rechtbank alle gegevens als juist aanneemt wordt er door de rechtbank vrij snel een betalingsbevel afgegeven.

Dit betalingsbevel zal middels betekening aan de debiteur bekend worden gemaakt, via aangetekende post of deurwaardersexploot. Op het moment dat de debiteur dit betalingsbevel ontvangt heeft hij 30 dagen de tijd om tegen dit bevel in verzet te komen. Gebeurt dit niet dan zal de rechtbank het Europese Betalingsbevel uitvoerbaar verklaren, deze verklaring is gelijk te stellen met een vonnis. Dit vonnis heeft te gelden als een executoriale titel zoals men dit noemt. Met deze executoriale titel is het mogelijk om executiemaatregelen jegens uw debiteur te treffen. Kortgezegd houdt dit in dat op het moment dat er een executoriale titel aanwezig is u zich kunt verhalen op het vermogen van uw debiteur.

Komt uw debiteur wel in verzet binnen de 30 dagen dan wordt de procedure in de lidstaat waar het betalingsbevel is uitgevaardigd voortgezet als een gewone procedure, tenzij u de procedure dan niet wilt voortzetten, dit kunt u bij het indienen van het verzoek al aangeven.

Het risico dat er bij een Europese Betalingsbevel procedure speelt betreft het risico op geen verhaal. Echter is dit bij een reguliere dagvaardingsprocedure ook een risico dat altijd aanwezig is. Tenzij u natuurlijk weet heeft van de verschillende verhaalsmogelijkheden op uw debiteur. Hierbij kunt u denken aan het vermogen van uw debiteur of andere verhaalsobjecten zoals bijvoorbeeld roerende en onroerende zaken die van waarde zijn.

De procedure van het Europese Betalingsbevel kunt u geheel zelfstandig starten en doorlopen, wettelijk gezien heeft u hier geen advocaat voor nodig. Echter kunnen de formulieren en de verschillende fasen als juridisch complex worden ervaren.

Het verzoek tot een Europees Betalingsbevel kunnen wij aan de hand van de door u gegeven informatie op een juridisch correcte wijze bij de rechtbank Den Haag voor u indienen. Heeft u behoefte aan ondersteuning, neem gerust contact met ons op voor advies of vragen over uw grensoverschrijdende vordering.

[1] Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.