- 12-02-2019

Bewijslast in civiele zaken

Het belang van strategisch verweren

In civiele procedures discussiëren de advocaten van partijen regelmatig over welke partij de bewijslast nu eigenlijk draagt van bepaalde feiten of stellingen. Dat is ook niet zo gek want de partij die van de rechter bepaalde stellingen moet bewijzen is in het nadeel. Levert die partij het bewijs namelijk niet, dan wordt aan betreffende stellingen voorbij gegaan.

Partijen in een procedure willen daarom ook liever niet de bewijslast dragen en proberen vaak de rechter ervan te overtuigen dat hij de bewijslast bij de andere partij behoort neer te leggen.

Indien u partij bent in een civiele procedure of indien u overweegt een procedure te starten is het daarom van groot belang dat u reeds op voorhand met uw advocaat bespreekt welk bewijs u wel en niet kunt leveren. Een goede advocaat kan namelijk inschatten of u van bepaalde feiten of stellingen wel of niet de bewijslast draagt. Zodoende zijn uw kansen in een procedure beter in te schatten maar kan eveneens worden nagedacht over een strategie om de bewijslast zo veel mogelijk bij de wederpartij te laten.

Voer geen domme verweren

Het is van belang dat in een procedure geen “domme” verweren worden gevoerd. Met “domme” verweren bedoel ik verweren waarmee een procespartij de bewijslast als het ware naar zichzelf toe haalt. Het voert te ver om in het kader van deze blog op de nogal droge juridische techniek in te gaan doch neemt u van mij aan, een goede advocaat kan het verschil maken door de bewijslast nadrukkelijk te betrekken bij zijn processtrategie. Het is in een procedure van belang dat u geen bewijslast naar uzelf toe trekt en probeert de bewijslast bij de wederpartij te laten. Een goede procesadvocaat denkt dus na over de verweren die hij voert en welke gevolgen bepaalde verweren voor de bewijslast hebben.

Met andere woorden: een goede advocaat voert primair verweren die de bewijslast bij de wederpartij laten. Niet zelden kom ik in procedures advocaten tegen die zichzelf en hun cliënten in de problemen brengen door stellingen en verweren aan te voeren die hun cliënten toch echt zelf zullen moeten bewijzen. Daarmee laten die advocaten kansen liggen, sterker nog: dit kan het verschil betekenen tussen het winnen of verliezen van een zaak.

Een goede advocaat maakt het verschil door de bewijslast te betrekken bij zijn processtrategie.

Wat betreft bewijslast is geen enkele zaak hetzelfde en het is dan ook bijna volledig van de casuïstiek afhankelijk welke partij welke bewijslast draagt. Advocaten roepen wel eens: “Wie stelt bewijst.” Als u een advocaat dat hoort zeggen adviseer ik u dringend om heel hard weg te rennen en een andere/betere advocaat te zoeken. Die advocaat heeft het namelijk niet begrepen en de kans is klein dat zo’n advocaat voor u in een procedure het optimale resultaat gaat behalen. Ik zou zelf eerder zeggen: “Wie slim stelt, bewijst niet.”

Bij van der Kooij Besters Advocaten voeren we een echte procespraktijk. Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures en onze advocaten en juristen voelen zich in de rechtszaal als een vis in het water. Bij het voeren van procedures wordt door ons veel aandacht besteed aan de processtrategie. We laten geen kansen liggen en halen juridisch het onderste uit de kan.

Zoekt u een excellente procesadvocaat? Zoek niet verder.

 

Voor vragen of vrijblijvend advies kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 020-471 37 18 of via email door een mail te sturen naar vincent@vdkb-advocaten.nl

Geschreven door mr. Vincent Besters, advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten.