Wanneer is sprake van persoonsgegevens

Wanneer is sprake van persoonsgegevens

Alle gegevens die herleidbaar zijn of herleid kan worden tot een natuurlijke persoon noemen we persoonsgegevens. Indien u alleen gegevens heeft van bedrijven, dan is geen sprake van een persoonsgegevens. De natuurlijke persoon dient ook levend te zijn. Indien er echter gegevens worden verzameld of gebruikt van overleden personen en die gegevens hebben tevens betrekking op nog levende personen, dan is overigens wel sprake van persoonsgegevens.

Bij een naam of kopie paspoort is direct duidelijk dat het persoonsgegevens betreft. Soms is van gegevens niet geheel duidelijk op welke persoon deze gegevens betrekking hebben. Toch kan het dan om persoonsgegevens gaan. Dit is het geval als met relatief weinig inspanningen toch is te achterhalen om wie het gaat. De aard van de gegevens (postcode met huisnummer, specifieke kenmerken van een persoon) kunnen hierbij een rol spelen. Ook de mogelijkheid die u heeft om toch de identiteit van de persoon te achterhalen speelt een belangrijke rol. Alleen indien gegevens onomkeerbaar geanonimiseerd zijn is geen sprake meer van persoonsgegevens.

De AVG kent twee verschillende soorten persoonsgegevens: normale en bijzondere persoonsgegevens. Voor bijzondere persoonsgegevens geldt een absoluut verbod om deze te verwerken, tenzij wordt voldaan aan speciale eisen.

Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij één van de uitzonderingen van toepassing is. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid.

Alle andere persoonsgegevens zijn normale persoonsgegevens.

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken moeten zich aan de regels van de AVG houden. Onder verwerken wordt onder andere verstaan het: verzamelen, opslaan, doorsturen, opvragen, bewerken, aanpassen, gebruiken, ordenen, raadplegen, verstrekken, afschermen, vernietigen, uitwissen en bewaren van persoonsgegevens. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens vindt u door te gaan naar onze pagina over de verwerking van persoonsgegevens.

Bij Van der Kooij Besters hebben wij de AVG Audit ontwikkeld zodat u zeker weet dat uw onderneming voldoet aan alle regels die de AVG aan u oplegt. Een overzichtelijke en goedkope manier voor het MKB om AVG proof te worden en te blijven. Ga naar onze pagina over de AVG Audit voor meer informatie.

Meer weten? Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

International clients

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible.

Bekijken

Helder en betaalbaar uurtarief!

Onze missie? Het bieden van goede en betaalbare rechtsbijstand. Topadvocaten voor een betaalbaar uurtarief.

Bekijken

Heeft u juridische vragen?

Stel gratis en vrijblijvend al uw juridische vragen. Dat kan op 3 manieren:

Vul het contactformulier* op deze pagina in;
E-mail* naar info@vanderkooijbestersadvocaten.nl;
Bel ons op 020-4713718

Bekijken

Waarom kiezen voor Van der Kooij Besters?

Bij Van der Kooij Besters Advocaten werken alleen maar winnaars!
Betaalbare en benaderbare advocaten die dagelijks juridische diensten en service van het allerhoogste niveau leveren.
Onze cliënten waarderen ons met hoge cijfers en veel positieve reviews!

Bekijken