- 02-04-2024

Een echtscheiding en eigen onderneming, waar je op moet letten

Een echtscheiding heeft niet alleen invloed op jou persoonlijk, maar als je ondernemer bent ook op jouw onderneming. Dit geldt zowel voor de uitoefening als op financieel vlak. Een echtscheiding kan extra uitdagingen en emoties met zich meebrengen. Wat doe je met de onderneming? Heb je als partner van een ondernemer (maar ook de ondernemer zelf) wel voldoende inzicht in wat de onderneming waard is?

Uiteraard had je nooit gedacht op het punt van een boedelverdeling te komen, maar het maken van de juiste afspraken is niet eerder zo belangrijk geweest. Omdat het een complexe aangelegenheid betreft, geven we in dit blog de belangrijkste punten waar je op moet letten.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

Of je getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen  heeft  invloed bij de echtscheiding bij de verdeling van de boedel. De onderneming kan  onderdeel van uitmaken van die boedel. Wanneer je getrouwd bent in gemeenschap van goederen betekent dit dat alle bezittingen en schulden van beide partners zijn, en dat deze bij een echtscheiding verdeeld moeten worden. 

Ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan heb je afspraken gemaakt over de  eigendom van bepaalde goederen of zelfs over alle goederen. De afspraken die zijn gemaakt bij het huwelijk moeten worden nageleefd tijdens de scheiding. Er kan ook sprake zijn van de huwelijkse voorwaarden van koude uitsluiting. Bij koude uitsluiting blijven alle eigendommen van voor en tijdens het huwelijk privé. Ook de onderneming. 

Sinds 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Wanneer je voor 1 januari 2018 bent getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden, vallen alle bezittingen en schulden van voor het huwelijk in de gemeenschap. Ook de waarde van de onderneming. Ben je na 1 januari 2018 getrouwd en had je daarvoor al een onderneming? Dan blijft de onderneming privé.

Ondernemingsvorm

Welke vorm van onderneming er uitgeoefend wordt, is mede bepalend voor wat er bij een eventuele verdeling van de boedel gaat gebeuren. Per ondernemingsvorm moet je in ieder geval rekening houden met het volgende. (We gaan hierbij uit van de situatie waarin er in gemeenschap van goederen is gehuwd (voor 2018)). Sinds 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap als je geen huwelijkse voorwaarden maakt. Onder deze regeling behouden echtgenoten hun persoonlijke bezittingen en schulden die ze voor het huwelijk hadden. Alles wat tijdens het huwelijk wordt verworven, wordt echter gemeenschappelijk eigendom, met enkele uitzonderingen zoals erfenissen en giften. In het hierna volgende gaan we dus uit van de algehele gemeenschap van goederen. 

Eenmanszaak

De eenmanszaak blijft tijdens het huwelijk in eigendom van de eigenaar maar de waarde van de onderneming valt in principe wel binnen de huwelijksgemeenschap. Bij een scheiding zal de waarde worden vastgesteld om zo tot een verdeling te komen.

Besloten Vennootschap en Vennootschap onder Firma

Als de onderneming een BV of VOF betreft, zullen de activa, winst, schulden en omzet, dus de marktwaarde van de onderneming eerst bepaald worden voordat er tot verdeling over kan worden gegaan. De waarde van de onderneming zal vastgesteld moeten worden door een deskundige.

Als een van de partners een BV drijft, zijn er aandelen in het spel. De waarde van de onderneming wordt dan gedeeld door het aantal aandelen, waarna de waarde kan worden verdeeld in de boedel. Wanneer beide partners aandelen in de BV bezitten, kan de verdeling  ingewikkelder zijn. Laat je in dat geval bijstaan door een van onze advocaten. De uiteindelijke overdracht van de aandelen vindt plaats via de notaris.

Bijstand

Bovenstaande is niet alles omvattend en een verdeling van de boedel is  niet eenvoudig. Er komen vaak ook veel emoties bij kijken, zeker als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen. De boedelverdeling zal een kwestie van geven en nemen zijn. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Zoals hierboven te lezen valt maakt het hebben van een eigen onderneming het allemaal nog wat gecompliceerder. Het inschakelen van juridische bijstand is daarom van groot belang. Onze echtscheidingsadvocaten staan voor je klaar en verlenen de beste bijstand in deze zware periode. Neem direct contact met ons op.