- 26-02-2019

Herberekening kinderalimentatie in verband met het kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop

Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, zal de ene ouder kinderalimentatie dienen te betalen aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben.

Voor het vaststellen van de kinderalimentatie wordt kort gezegd eerst de behoefte van de kinderen vastgesteld en vervolgens wordt er gekeken in hoeverre beide ouders draagkracht hebben om in de behoefte van de kinderen te voorzien.

Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt ook rekening gehouden met het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende ‘alleenstaande ouderkop’.

Tot 9 oktober 2015 werd het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop betrokken bij het vaststellen van de behoefte van de kinderen. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad zich hierover uitgelaten en bepaald dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet bij het vaststellen van de behoefte van de kinderen dient te worden betrokken, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget met de alleenstaande ouderkop ontvangt.

Doordat de Hoge Raad heeft bepaald dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop voortaan bij de draagkracht van de ontvangende ouder wordt meegenomen en niet bij de behoefte van de kinderen, kan het zo zijn dat de hoogte van de kinderalimentatie heel anders uitvalt.

Kinderalimentatie vastgesteld voor oktober 2015

Indien de kinderalimentatie is berekend en vastgesteld voor oktober 2015, is de kans groot dat er op de oude manier gerekend is met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

Om de alimentatie te kunnen wijzigen, dient er sprake te zijn van een wijzigingsgrond. De wijzigingsgronden zijn geregeld in artikel 1:401 BW. Over de vraag of de uitspraak van 9 oktober 2015 een wijzigingsgrond betreft, heeft de Hoge Raad zich op 21 december 2018 uitgelaten.

De Hoge Raad heeft bepaald dat wanneer men een overeenkomst heeft gesloten (bijvoorbeeld een ouderschapsplan) waarin de hoogte van de kinderalimentatie is bepaald, en dit is gebeurd met grove miskenning van de wettelijke maatstaven (het kindgebonden budget meenemen bij de behoefte van de kinderen in plaats van bij de draagkracht van de ontvangende ouder), de alimentatie gewijzigd kan worden op grond van artikel 1:401 lid 5 BW.

Voorts heeft de Hoge Raad bepaald dat een rechterlijke uitspraak over de kinderalimentatie, die van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij de uitspraak van onjuiste gegevens is uitgegaan (wederom doordat het kindgebonden budget meenemen bij de behoefte van de kinderen in plaats van bij de draagkracht van de ontvangende ouder), ook een grond kan vormen voor een wijziging van omstandigheden, ditmaal op grond van artikel 1:401 lid 4 BW.

Herberekening van de kinderalimentatie
Mocht de kinderalimentatie voor oktober 2015 zijn berekend en vastgesteld, kan het dus zeker interessant zijn om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen. De kans is groot dat de kinderalimentatie lager uit zal vallen, doordat er bij het vaststellen van de behoefte van de kinderen rekening is gehouden met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop, terwijl dit kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij de draagkracht van de ontvangende ouder moet worden betrokken.

Wilt u een herberekening maken van de kinderalimentatie? Of heeft u vragen over de wijze waarop de kinderalimentatie wordt berekend? Neem dan gerust contact op met een van onze familierechtadvocaten